Tipy do výučby

Náš svet čelí vážnym globálnym problémom ako je napríklad ničenie životného prostredia, sociálne nerovnosti, chudoba... Ako môžeme pripraviť žiakov na zvládnutie týchto problémov?

Globálne vzdelávanie je nový prístup k jazykovej výučbe, ktoré sa pokúša odpovedať na túto otázku. Jeho cieľom je umožniť žiakom efektívne si osvojiť cudzí jazyk a zároveň im poskytnúť vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať ako občania pri riešení globálnych problémov sveta.

Učenie pre lepší svet 1

V aprílom tipe do výučby vám predstavíme pár nápadov ako integrovať tvorivé a kritické myslenie, spoločenskú zodpovednosť a spoluprácu do jazykovej výučby. Aktivity sú navrhnuté pre mladších tínedžerov.

 

Aktivita 1- Discover and prioritise the Global Goals

Žiaci pracujú vo dvojiciach alebo v skupinkách a pomocou vizuálneho podnetu predpovedajú najväčšie globálne problémy sveta.

GLOBAL GOALS    un goals

Po identifikácii globálnych problémov každý žiak dostane kartičku s jedným globálnym cieľom, alebo opisom jedného globálneho cieľa. Úlohou žiakov je spájať názov globálneho problému s jeho opisom. Pre pomoc prikladám Global Goals - names and aims.

Učenie pre lepší svet 4

Aktivita 2 - Global Goal icons

Rozdeľte triedu do dvojíc a dajte im úlohu navrhnúť ikonu pre jeden, alebo dva globálne ciele. Keď sú žiaci hotoví, hádajú jednotlivé ciele na základe nakreslených ikon. Potom požiadajte žiakov, aby premýšľali o tom, ako dosiahnuť globálne ciele doma a v škole. Môžete organizovať aj triedne hlasovanie za najlepšiu ikonu.

 

Aktivity 3 - Calculate your family´s energy use

Priblížte žiakom Globálne ciele pomocou kvízu. Úlohou žiakov je uhádnuť hodinovú spotrebu jednotlivých elektrospotrebičov v domácnosti. Pomôcka k úlohe: a/ 40 w b/ 50 w c/ 175 w d/ 1000 w e/ 1 800 w f/ 7 000 w. (Správne odpovede: a/ TV b/ laptop c/ games console d/ iron e/ hairdryer f/ electric shower 😊)

Učení pro lepší svět 5

Žiaci môžu vypočítať aj spotrebu jednotlivých spotrebičov vo svojich domácnostiach, prípadne spotrebu premeniť na peniaze. 😊

Existuje veľa možností ako budovať u žiakov občianske zručnosti a povedomie o globálnych problémoch. Novinka od vydavateľstva Pearson iSucceed in English ponúka v každej kapitole inšpiratívne úlohy pre žiakov, ktoré sú postavené na Cieľoch udržateľného rozvoja OSN. Viac informácií o učebnici nájdete TU.

 Obrázek1

 

 

Vaša metodička

Judita Tóthová

Metodik / odborný konzultant pro AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson