Tipy do výučby

Niet pochýb o tom, že žijeme v globalizovanom svete, čo sa odráža aj vo výučbe. Na hodinách angličtiny už neodovzdávame len jazykové znalosti, ale vedieme študentov k tomu, aby sa stali sebavedomými svetoobčanmi so širokým rozhľadom. V tejto súvislosti hovoríme o tzv. schopnostiach pre 21.storočie, na ktoré sa v tomto tipe do výučby zameriame a tiež na to, ako je ľahké zapojiť do výučby násťročných.

Ale aké schopnosti to vlastne sú? Ešte predtým ako budete pokračovať  v čítaní, skúste sa zamyslieť a vymenovať len pre seba jednotlivé schopnosti pre 21.storočie. Malá pomôcka, pokiaľ si nie ste istí, premýšľajte v angličtine:

5 začína na C

2 začínajú na A

1 začína na D

21st Century Skills

Prvá zo schopností je kritické myslenie (critical thinking). Ľudia sú dnes zahltení informáciami a je čím ďalej dôležitejšie vedieť s nimi pracovať a kriticky ich hodnotiť. Vo výučbe nám dobre poslúžia úlohy, pri ktorých študenti riešia problém, odpovedajúci na nejednoznačné otázky, alebo vedú spoločnú diskusiu. Malý tip na diskusiu – vyberajte ľahko kontroverzné témy, ktoré študentov zaujmú (využití zvierat pre zdravotnícky výskum, závislosť na technológiách, telesné tresty, Brexit). Pokiaľ to téma diskusie dovolí, môžete sa študentov hneď na začiatku opýtať, kto je pre a kto proti a podľa názoru ich rozdeliť do dvoch táborov. Háčik je v tom, že študentom potom poviete, že v diskusii budú musieť zastávať opačný názor. To študentov prinúti premýšľať o probléme z inej perspektívy.

Druhá zo schopností na C je komunikácia (communication). Tu by som len podčiarkla úlohu  autentických materiálov (predovšetkým počúvania a videí) ako skvelého príkladu pre študentov. Tí potom môžu vytvárať podobné rozhovory, scénky a „role-plays“.  

Treťou schopnosťou je spolupráca (collaboration), ktorú rozvíjajú práce vo dvojiciach, skupinkách alebo vo väčšom počte (napríklad pri projektoch). Je dobré, aby študenti svojich spolužiakov často striedali. Celá trieda sa tak lepšie socializuje. Môže nám v tom pomôcť náhodný los – študenti si ťahajú rovnakú farbu (hrací panáčikovia z Človeče, nehnevaj sa; hracie karty apod.), alebo hádžu hracou kockou, a tí, ktorí hodia rovnaké číslo, pracujú spolu.    

Štvrtou schopnosťou je kreativita (creativity). Jednoduchým cvičením na podporu kreatívneho myslenia je rozdať študentom bežné predmety (ramienko, kancelársku sponku, pravítko) s úlohou, aby vymysleli, akým inovatívnym spôsobom sa dá daný predmet využiť. Svoje nápady potom môžu prezentovať na angličtine pred triedou.

Poslednou schopnosťou na C je kultúrne povedomie (cultural awareness). Toto je ideálna téma pre projektovú činnosť. Môžete si urobiť „International Day“, keď žiaci v skupinách predstavujú rôzne národnosti vrátane tradícií, jedla, hudby, oblečenia atď.

Zostávajú dve schopnosti na A. Prvá z nich je samostatnosť (autonomy), ktorú môžete podporiť, keď necháte občas študentov rozhodovať o priebehu hodiny. Napríklad si môžu určiť, v akom poradí chcú plniť úlohy stanovené pre danú lekciu, alebo si vyberú z viacerých možností domácu úlohu.

Druhou schopnosťou v tejto kategórii je formatívne hodnotenie (assessment for learning), keď sa so študentami zamýšľajú nad svojim pokrokom a dokážu ohodnotiť, čo sa už naučili a kde je potrebné pridať. V tomto procese je obzvlášť dôležité stanovenie výučbových cieľov, pretože pokiaľ žiaci nepoznajú cieľ (ktorý by mal byť jasne stanovený pre každú hodinu), nevedia, čo vlastne majú dosiahnuť. Učebnice dnes už obvykle výučbové ciele uvádzajú.

Napríklad titul Wider World pre výučbu na 2.stupni ZŠ prináša prepracovaný systém formatívneho hodnotenia, ktorý je obsiahnutý priamo v učebnici. Navyše je pre každú úroveň vytvorená špeciálna online príručka rozvádzajúca výučbové ciele jednotlivých cvičení podľa stupníc CEFR a GSE. Nasledujúca tabuľka ukazuje, že aj jednoduchá látka (there is/there are, quantifiers, food and drink) v skutočnosti obsahuje o veľa viac schopností využiteľných v praktickom živote (Can-do statements).

TT GSE mapping

Poslednou schopnosťou je počítačová gramotnosť (digital literacy). Tu možno len odkážem na jeden z predchádzajúcich tipov do výučby - Ako použiť smartphony na hodinách.

Ako drobnú pomôcku pre práci so schopnosťami pre 21.storočie môžete využiť tento „ťahák“. Uplatnenie už nechám na Vašej kreativite.

 

Veľa dobrých nápadov praje

Jarmila Tomanová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Jarka kruh

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson