Tipy do výučby

Používanie videa v triede je skvelým spôsobom, ako upútať pozornosť študentov. Existuje nekonečný počet spôsobov, ako ho využiť na vytvorenie motivujúcich a nezabudnuteľných hodín anglického jazyka.

Prečo používať videá?

  • rozvíjajú a zlepšujú schopnosť počúvania s porozumením
  • pomáhajú pracovať s výslovnosťou, s tónom hlasu, rytmom a plynulosťou
  • slúžia ako odrazový mostík pre zábavné a komunikačné aktivity
  • poskytujú autentický zdroj pre výučbu
  • prinášajú vonkajší svet do triedy

Užitočné rady                          

Pred pozeraním videa pripravte študentov na tému a slovnú zásobu. Môžete na to využiť brainstorming, kvízy alebo akékoľvek iné úlohy, ktoré poskytujú študentom určité poznatky o tom, čo budú sledovať. Potom im zadajte krátke a jednoduché úlohy. Nežiadajte študentov, aby robili „multi-tasking“ počas sledovania videa, lebo premeníte zábavnú hodinu na nudnú, preplnenú úlohami.

Aktivity, ktoré si môžete vyskúšať so študentmi

Pravda alebo nepravda? (True or false?)

Študenti sledujú krátke video a vytvoria tri vety o tom, čo vidia. Vety môžu byť zmesou pravdivých a falošných informácií. Potom študenti čítajú vety a ostatní musia povedať, či je veta pravdivá, alebo nepravdivá.

Opis nahrávky (Sound down)

Študenti pracujú vo dvojiciach. Jeden z dvojice je otočený chrbtom k obrazovke, na ktorej sa premietajú jednotlivé scény. Učiteľ pustí video bez zvuku a tí, ktorí na obrazovku vidia, musia svojim „nevidiacim“ dvojičkám porozprávať, čo sa deje v scénke. „Nevidiaci“ potom na základe vypočutého referujú/napíšu, čo sa v jednotlivých scénach udialo. Potom pustite študentom nahrávku znova, aby zistili, ako presne opísali dej. (Môžete najlepšiu dvojicu aj odmeniť, napríklad cukríkom.) Táto úloha dáva príležitosť každému študentovi používať anglický jazyk spontánne a flexibilne.

Dabovanie (Dubbing)

Táto úloha môže byť pre študentov veľkou zábavou, ak vyberiete vhodnú scénku pre skupinu. Rozdeľte študentov do skupín podľa počtu postáv v nahrávke. Prehrajte scénku bez zvuku a nechajte každého študenta vybrať si postavu. Potom pustite nahrávku 2-3 krát, aby mali študenti dostatok času vymyslieť si dialóg. Keď sú študenti hotoví, každá skupina zahrá svoju verziu scénky. Na konci hodiny dajte študentom možnosť porovnať vymyslené verzie scénky s originálom. 

Čo sa stane? (What is going to happen next?)

Vyberte krátke video, ktoré zastavíte vo vhodnom momente. Potom požiadajte študentov, aby predpovedali, čo sa bude diať ďalej. Môžete rozdeliť triedu do tímov, aby diskutovali o možnostiach. Tím, ktorý je najbližší k tomu, čo sa skutočne stalo vo videonahrávke, je víťazom.

Videonahrávka bez obrazu (Vision off)

Predtým ako študenti začnú pracovať, zadajte im otázky - Koľko ľudí je súčasťou scénky? Kde sa odohráva scénka? Čo sa vlastne stalo? Študenti počas počúvania krátkeho príbehu sedia chrbtom k obrazovke. Potom hľadajú odpovede na otázky vo dvojici alebo v skupinách. Každá dvojica, skupina prezentuje svoje myšlienky predtým, ako im prehráte video. Je to typ zábavnej a komunikačnej aktivity, ktorá rozvíja aj predstavivosť študentov.

Virtuálny učiteľ (Virtual teacher)

A ešte jeden tip, ako Vám uľahčiť prácu. Na vysvetlenie rôznych gramatických javov používajte „virtuálneho učiteľa“. Hovorí po anglicky a vysvetľuje gramatiku jednoducho a zrozumiteľne.

Virtuálneho učiteľa, ktorý Vám podá pomocnú ruku pri vysvetlení gramatických javov, nájdete na stránke https://www.english.com/focus/.

Na internete nájdete nespočetné množstvo webových stránok, ktoré Vám ponúkajú vhodný zdroj pre výber videonahrávky na hodinu napr. https://vimeo.com/207781037 a https://vimeo.com/207780355

 

Ak Vaši študenti majú radi typický britský humor, určite sa zabavia na scénkach Mind your English, Monty Python a Mr Bean.

Prajem dobrú zábavu!                                                    

PaedDr. Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson