Tipy do výučby

Premeňte učebňu na hlučnú ulicu. Povoľte uzdu disciplíne a vypočujte si „hlas ľudu“ (vox populi) vo vašich triedach. Pri spomenutom termíne Vox populi si možno väčšina z Vás spomenie na televíznu reláciu Aj múdry schybí, v ktorom náhodní chodci odpovedali na „zákerné“ otázky (chytáky) a vznikaly pritom často humorné scénky. Skúste podobnú reláciu zimprovizovať na hodinách angličtiny pomocou použitia kamery alebo mobilného telefónu. Metodicky je tento typ aktivity prospešný nielen na precvičovanie hovorenej reči a počúvania, ale aj pre možnosť rozprávať s chybami, pretože aj múdry schybí. Študenti si zároveň zábavnou formou a v reálnych situáciách precvičia naučenú gramatiku aj slovnú zásobu. Nechajte sa inšpirovať videom BBC Vox-pops z ulíc Londýna, ktoré bolo vytvorené špeciálne pre študentov angličtiny a použite ho ako vzor.

 

Tak ideme na to:

  1. Rozdeľte študentov do trojčlenných skupín.
  2. Prvá úloha v každej skupine spočíva vo vytvorení a spísaní otázok na základe prebraného učiva. Napíšte na tabuľu slová a frázy, ktoré by mali otázky obsahovať, napríklad pre minulý jednoduchý čas: last weekend, last summer holiday, yesterday, this morning, two hours ago… alebo pre prídavné mená vyjadrujúce pocity: to watch a horror film, to see an accident, to listen to romantic music, to lie on the beach a iné. Možnosťou je aj pripraviť rôzne frázy pre každú skupinu.
  3. Monitorujte skupiny a skontrolujte správnosť otázok. Následne sa každá skupina premení na filmový štáb: reportér, kameraman a zapisovač.
  4. Aktivita pokračuje ďalej pre celú triedu a to tak, že sa študenti voľne pohybujú po triede, rozprávajú sa po anglicky, alebo si čítajú. Môžete im k tomu pustiť napríklad aj hudbu.
  5. Vyberte prvý filmový štáb a pošlite ho medzi spolužiakov. Reportér postupne oslovuje jednotlivcov, alebo dvojice a kladie otázky. Kameraman všetko nahráva, zapisovač zaznamenáva stručné odpovede a tiež môže požiadať, aby opytovaný zopakoval svoju odpoveď. Rovnakým spôsobom postupuje každá skupina. Pri väčšom počte študentov v triede, ich môžete pri kladení otázok rozdeliť na dve podskupiny a dať im limit na päť otázok.

Zo zozbieraných odpovedí je možné urobiť aj štatistiku názorov v triede na danú tému, alebo vytvoriť rebríček najfrekventovanejších a najoriginálnejších odpovedí. Ďalej môžete vďaka odpovediam zistiť, či študenti rozumejú zadanej gramatike, alebo či majú dostatočnú slovnú zásobu pre zvolenú tému.

 

Pre ukážku vyššie uvedených príkladov (minulý čas, prídavné mená) v prevedení Vox-pops pridávame dve BBC videá, ktoré sa nachádzajú v novom titule pre druhý stupeň základných škôl a nižšie ročníky gymnázií – WIDER WORLD.

Vox Pops video 2 Vox Pops video 1
BBC Vox Pops - minulý čas BBC Vox Pops - přídavná jména

 

Na záver by som rada vyhlásila anketu Vox-pops hlas učiteľov a spýtala sa Vás, ako si užívate jarné prázdniny v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky?

Danka Sekerková

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Danka foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson