Tipy do výučby

Hry sú pútavé aktivity, ktoré sa dajú využiť aj pre prípravu na testy. Vytvárajú nestresujúce prostredie a prípravu na testovanie premenia na zábavnú hru. 😊 V januárovom tipe vám ponúkame aktivity, ktoré sa dajú využiť na opakovanie prebratého učiva na všetkých typoch škôl.

Trashketball

Túto hru môžete využiť na hodine pri opakovaní učiva, ktoré nie je veľmi zaujímavé, ako napríklad minulý čas nepravidelných slovies. Namiesto klasických otázok a odpovedí vyskúšajte hru Trashketball. Potrebujete loptu, nádobu alebo odpadkový kôš.  Pred tým,  ako začne prvý žiak hádzať do koša, položte mu otázku v minulom čase jednoduchom. Ak súčasne správne odpovie a trafí do koša, dostane 10 bodov. Ak bude úspešný len v odpovedi, dostane 5 bodov.

Testovanie 1

 

Beach Ball Game

K tejto hre potrebujete plážovú loptu a fixku. Otázky k témam, ktoré plánujete so žiakmi precvičiť, napíšte na loptu. Popísanú loptu hoďte prvému žiakovi. Žiak odpovie na otázku, ktorej sa dotkol palcom pravej ruky. Po odpovedi na otázku hodí loptu ďalšiemu žiakovi.

Testovanie 2

 

Family Freud

Ak chcete zapojiť svojich žiakov do zábavnej a interaktívnej hry, zahrajte sa s nimi verziu televíznej šou Friendly Feud (5 proti 5 😊) Rozdeľte triedu na dve skupiny. Každá skupina si vyberie niekoho, kto bude prvý odpovedať na otázku. Učiteľ  ju prečíta a skupina toho študenta, ktorý prvý správne  odpovie, má možnosť  doplniť zvyšné odpovede. Po 3 nesprávnych pokusoch, dostane možnosť hádať  druhá skupina. Za správne odpovede môžete študentov odmeniť bodmi a mladších hviezdičkami. Inštruktážne video nájdete na YouTube

Testovanie 3

 

Roll a Word

Hry s kockami pomáhajú spestriť precvičovanie slovnej zásoby, ktoré nepatrí medzi obľúbené aktivity. Hru Roll a Word môžu deti hrať vo dvojiciach alebo v skupinách. Vytvorte zoznam slov na opakovanie a potom dajte každej skupine slovo/slová. Deti vykonávajú činnosti podľa pokynov na pracovnom liste po hodení kockou. Pokyny prispôsobte učivu, ktoré potrebujete s deťmi precvičiť. Týmto spôsobom môžu deti opakovať aj gramatické javy.

Testovanie 4

Používanie hier v triede pomáha deťom zlepšiť sa v jazykových zručnostiach zábavnou formou. Hry im pomáhajú naučiť sa lepšie plánovať, organizovať, riešiť problémy a byť trpezliví. Sú to zručnosti, ktoré im pomáhajú v škole aj v živote. 

 

Prajem vám príjemnú zábavu! 😊

 

 

Vaša metodička

Judita Tóthová

Metodik / odborný konzultant pro AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson