Tipy do výučby

Čítanie s porozumením má nezastupiteľné miesto vo výučbe cudzieho jazyka. Čítaním študenti rozširujú slovnú zásobu, posilňujú osvojené gramatické štruktúry a zlepšujú komunikačné zručnosti.

V decembrovom teaching tipe Vám prinášame niekoľko nápadov, ako vybrať knihu pre študentov a ako ich motivovať k čítaniu.

 

Voľba správnej úrovne

question-boyČítanie kníh môže byť pre študentov učiacich sa angličtinu výzvou. Ak si zvolíte pre nich príliš ťažkú úroveň, bude sa im kniha čítať zle a nakoniec ich môže aj odradiť.  Veľmi dobrou voľbou je začať so zjednodušeným čítaním vo forme čítaniek. Sú písané zrozumiteľne, a navyše ich dopĺňajú rôzne úlohy a audio nahrávky. Ako vybrať čítanky pre študentov, aby porozumeli kontextu, aj ilustráciám, nájdete tu:  

Po zvolení správnej úrovne zjednodušeného čítania, nechajte študentov vybrať knižný žáner. Ak  väčšina študentov v triede vybrala napríklad Mystery Stories, ukážte im výber titulov pre túto kategóriu. Potom nech hlasujú, aký titul je podľa nich najzaujímavejší. Po dokončení práce s vybratým titulom prejdite na čítanie žánru, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. Titul v danej kategórii si vyberajú študenti opäť  hlasovaním. Týmto spôsobom dáte šancu každému študentovi, aby si prečítal knihu, ktorá sa mu páči. Veľký výber Pearson English Readers pre všetky vekové kategórie sú k dispozícii na stránke:  https://readers.english.com/

Pearson ponúka aj mini knižnicu elektronických kníh na platforme Readers+ na Pearson English Portal, kde si môžu študenti príbehy vypočuť, aj prečítať. Učitelia majú k dispozícii aj interaktívny softvér pre prácu s čítankami. O možnosti vstupu do mini knižnice elektronických kníh Vás budeme informovať.

 

Čítanie je zábava

Existuje mnoho spôsobov práce s čítankami v triede, ktoré sú inšpiratívnejšie a pútavejšie ako štandardné prístupy (napr.: odpovede na otázky o príbehu, prerozprávanie príbehu...). Aby čítanie bolo pre študentov nielen učenie sa jazyka, ale aj zábava, nechajte ich zažiť príbeh zvnútra, t.j. zapojiť sa do príbehu. 

 

Aktivity, ktoré môžete vyskúšať so študentmi na hodinách 

Aktivity pred čítaním

1/ Študenti pracujú v skupinách a na základe obalu knihy predpovedajú príbeh aj jeho pravdepodobný koniec. Po prečítaní knihy porovnajú vlastný koniec príbehu s koncom príbehu v knihe.

2/ Napíšte vety z vybranej knihy a vety z inej knihy na kartičky, ktoré potom rozdáte študentom. Študenti po prečítaní vety, zaradia ju do skupiny „veta je z knihy“ alebo „veta nie je z knihy“ s vysvetlením svojej voľby.

3/ Napíšte na tabuľu názvy kapitol v nesprávnom poradí. Úlohou študentov je zoradiť správne názvy kapitol a hádať príbeh. Môžete tiež položiť otázky, napríklad, ktorá kapitola je podľa nich najzaujímavejšia, najsmutnejšia a podobne.

little red hat story

4/ Ak sú v knihe obrázky jednotlivých postáv, urobte ich kópie,  zaveste ich na nástenku aj s menami a prídavnými menami opisujúcimi charakter človeka. Študenti priraďujú prídavné mená k obrázkom s odôvodnením.  Kontrolu správnosti svojich predpovedí urobia po prečítaní príbehu.

5/ Pripravte študentom kartičky s postavami a informáciami ako sú: meno, vek, zamestnanie, prídavné mená opisujúce postavy atď. Každý študent dostane jednu kartičku, prečíta informácie o osobe, s ktorou sa stotožní. Potom idú študenti „ na večierok“, na ktorom sa navzájom predstavia. Po skončení aktivity  opisujú jednotlivé postavy (nie seba  :-) Môžete im pripraviť aj  pracovné listy, aby si pamätali opisy postáv.

6/ Kópie všetkých obrázkov obsiahnutých v príbehu zaveste na nástenku. Študenti sa pokúsia zoradiť obrázky podľa predpovedí udalostí v príbehu. Po prečítaní príbehu skontrolujú správnosť svojich predpovedí.

 

Aktivity počas čítania

1/ Vyberte si kľúčové slová z nasledujúcej kapitoly v knihe, ktorú študenti čítajú a požiadajte ich, aby vám povedali, čo si myslia, že sa stane. Prípadne si môžete vybrať dôležitú, alebo vzrušujúcu časť z nasledujúcej kapitoly a uviesť jej prvý  a posledný riadok. Úlohou študentov je uhádnuť a napísať, čo sa stane vo vybratej časti.

2/ Študenti si tajne vyberú obrázok z časti knihy, ktorú už prečítali. Potom opisujú svoj obrázok spolužiakovi, alebo spolužiakom v skupine. Študenti počúvajú a hádajú, ktorú časť príbehu jednotliví študenti opisujú.detective

3/ „Fast finishers“ sa môžu hrať na gramatických detektívov. Úlohou študentov je nájsť určité gramatické štruktúry v príbehu. Študenti si zapisujú odpovede do svojich zošitov.

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

 detective1

 

4/ Dajte študentom zoznam osobnostných vlastností pre každé znamenie horoskopu a požiadajte ich, aby priradili postavy z príbehu k jednotlivým znameniam s odôvodnením svojich odpovedí. Študenti pracujú v skupinách. 

 

Aktivity po čítaní

1/ Ukážte študentom niekoľko príkladov popisov na zadnej strane kníh a potom im zadajte úlohu, napísať reklamu na prečítanú knihu. Reklama má byť krátka a podnecujúca čitateľa k prečítaniu knihy, ale nemôže obsahovať žiadne „spoilery“.

2/ Napíšte vety opisujúce hlavnú myšlienku jednotlivých kapitol na kartičky a nechajte študentov opísať kapitolu na základe vety na kartičke. Študenti pracujú v skupinách a na záver vytvoria správne poradie kapitol, ktoré potom opíšu. Aby úloha bola zaujímavejšia a tvorivejšia, nechajte ich diskutovať o postavách, čo sa im páčilo, nepáčilo v jednotlivých kapitolách, ako by oni riešili problémy...book-hand-drawn-book-five

3/ Fantázii sa medze nekladú. Nechajte študentov prepísať koniec knihy. Ak mala kniha šťastný koniec, prepíšu ho na smutný a naopak.

4/ Ak študenti vybrali knihu, ktorej autor je stále nažive, môžu mu napísať list, v ktorom sa mu za knihu poďakujú a opíšu svoje reakcie a  zážitky s jej čítaním.  Ak zistia adresu vydavateľa, môžu mu list aj poslať. Bude to pre nich určite nezabudnuteľné, ak dostanú aj odpoveď.

5/ Karty kritického myslenia - pripravte niekoľko otázok, na ktoré nemá nikto správnu odpoveď a požiadajte študentov, aby spoločne diskutovali o odpovediach.

critical-thinking

 

6/ Ak vaši študenti radi kreslia, určite sa pri tvorbe komiksu zabavia. Požiadajte ich, aby si vybrali jednu zo svojich obľúbených postáv z knihy a nakreslili komiks s dialógom v bubline o jednom dni tejto postavy. Komiks môžu aj zahrať.

 

readers

Existuje veľa úžasných aktivít, ktoré môžeme s knihou robiť. Je len na Vás, ktoré vyberiete pre  študentov, aby ich čítanie kníh bavilo.                                                          

Dúfam, že niektoré aktivity z teaching tipu si so študentmi vyskúšate. Budem rada, keď mi napíšete Vaše zážitky a reakciu Vašich študentov.

Po prečítaní knihy a riešení úloh spojených s čítaním, určite dobre padne Vašim študentom (aj Vám :-) sa trošku zahrať. Výber rôznych výučbových hier v angličtine nájdete na stránke https://www.venturesbooks.sk/produkty/hry-v-anglictine.

 

Keďže sa blíži koniec (pre nás nezvyčajného) roka ale zároveň najkrajšie sviatky v roku, dovoľte, aby som Vám popriala aj v mene nášho Venturesbooks tímu, veľa zdravia, trpezlivosti a krásne chvíle v kruhu Vašich najmilších.

 

tip

 


Malý darček v podobe „worksheets“ a „lesson plans“ k poviedke A Christmas Carol nájdete TU.

 

 

Zároveň sme pre Vás až do 31. 12. 2020 pripravili zľavu 20 % - 25 %  na tieto produkty:

Výučbové hry v angličtine vrátane populárnych FUN CARDS

Zjednodušené anglické čítanie Pearson English Readers

  

Riešenie problémov 

 

 Vaša metodička

Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson