Content

Expert

EXPERt

3 úrovne I CEF B2-C2 I

Učebnica Expert je flexibilný kurz cielene zameraný na skúškovú prípravu, pre dospelých aj mladších dospelých.
 
Veková úroveň: vyššie ročníky SŠ, pomaturitné štúdium, dospelí
Počet hodín: 90 vyučovacích hodín až do 120h/úroveň
Počet lekcií:  First 12 lekcií; Advanced 10 lekcií 

 

 

 

 

 


sample pages1 1 extramaterialy2SK ISBN SK

 

Komponenty:

•    Course Book + iTest CD Rom
•    Student´s Resource Book+ key + Audio
•    Student´s Resource Book/no key/ + Audio
•    Teacher´s Resource Book
•    Teacher´s CD Pack     

Výhody FCE Expert:

 • Aktuálna špecifikácia FCE

 • Dôsledný skúškový sylabus

 • Pravidelné opakovacie sekcie, integrované tipy a stratégie na zloženie skúšky

 • Zaujímavé články a aktuálne témy

 • Dôraz na písanie a hovorenie vďaka priebežným step-by-step aktivitám

 • Podpora samoštúdia - dostatok ďalších materiálov na precvičovanie a testovanie gramatiky, slovnej zásoby, písania a schopností v Student´s Resource Book, na iTest CD-ROM a online iTests.

 • Veľmi flexibilný kurz - učiteľovi dovoľuje pripraviť kurz na mieru svojim študentom vďaka dostatku komponentov a samostatnosti lekcií

 • Teacher´s Resource Book s podrobnými poznámkami, fotokopírovateľnými testami, skúškovými cvičeniami a OMR listami

 • Ukážky a obsah učebnice na webových stránkach

 • Mnoho praktického precvičovania jednotlivých schopností

 • Writing Reference - podpora písania krok za krokom

 • Speaking material, Exam practice Speaking - všetko na podporu ústnej skúšky v SB

 • Exam practice Reading – podpora pre prípravu na skúšku           

Výhody Advanced Expert:

 • Aktuálna špecifikácia CAE

 • Prísny skúškový sylabus a úlohy v skúškovom formáte

 • Integrované tipy a stratégie na úspešné zloženie skúšky

 • Texty na úrovni Upper Int. sú výzvou pre študentov aj na úrovni Advanced

 • Veľké množstvo materiálov na precvičovanie a testovanie v Student´s Resource Book a na interaktívnom iTest CD-ROMu a online iTests.

 • Možnosť vytvoriť si kurz na mieru - variabilita preberania lekcií ( za sebou alebo možnosť voľby, kedy a ktoré lekcie preberiete

 • Teacher´s Audio Pack obsahuje aj všetky nahrávky z coursebook i Student´s Resource Book

 • Veľa praktického precvičovania jednotlivých schopností

 • Writing Reference - podpora písania krok za krokom

 • Speaking material, Exam practice Speaking - všetko na podporu ústnej skúšky v SB

 • Exam practice Reading – podpora pre prípravu na skúšku

 • Ukážky a obsah učebnice na webových stránkach

Podpora pre učiteľov:

 • Metodika so značným množstvom kopírovateľných aktivít

 • Exam Practice – pripravené testy ku všetkým zručnostiam, gramatike a lexikálnemu materiálu

 • Prepisy audio nahrávok v TB

Additional information

Neprehliadnite

×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií