Content

Gold Series

Kúpiť na e-shopu

Gold New Edition cover

4 úrovně | CEF B1 - C1 |

Gold je veľmi obľúbená učebnica pre prípravu na skúšky Cambridge English zábavnou a komunikatívnou formou. Svoju odľahčenou grafikou pripomína seriózny časopis, zároveň však ponúka dôkladnú skúškovú prípravu vrátane celého radu odporúčaní a rád pre každý typ skúškovej úlohy. Učebnica prináša námety stimulujúce diskusiu študentov, kladie dôraz na slovnú zásobu a rozvíja písaný prejav. Učebnica v úrovniach First a Advanced bola revidovaná a plne zodpovedá špecifikácii skúšok roku 2015.
  • Veková úroveň: študenti stredných škôl, dospelí
  • ÚrovnePreliminary, Pre-First, First, Advanced
  • Príprava na skúšky: PET, FCE,CAE

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

gold banner1

 

 video-youtube-icon-png-1   Produktová prezentácia k učebnici Gold New Series

Zhliadnuť

 

Gold je kurz anglického jazyka, ktorý sprevádza študentov, pri príprave na medzinárodné jazykové skúšky Cambridge. Už viackrát aktualizované vydanie tohto kurzu je zárukou vysokej kvality materiálu a jeho praktického využitia pri príprave na súčasnú skúšku.

Gold New Edition je výbornou voľbou nielen pre študentov, ktorých cieľom je získať čo najlepší výsledok pri jazykovej skúške, ale aj pre študentov, ktorí hľadajú dôkladný kurz pre rozvoj všetkých jazykových zručností.

Fajfka 50% nového obsahu a nový dizajn
Fajfka 12 lekcií namiesto 14
Fajfka Zvýšený dôraz na gramatiku
Fajfka Ťažšia úroveň zložitosti čítania a počúvania (B2)
Fajfka Progress test po každej 3 lekcii
Fajfka Nové ukážkové testy

 

Gold New Edition

Gold B2 First New Edition

Gold New Edition je odpoveďou na očakávania učiteľov a neustále sa meniace potreby študentov. Úroveň B2 First poskytuje študentom na základe vzoru predchádzajúcich vydaní dôkladnú prípravu na jazykovú skúšku Cambridge English:First (FCE). Kurz je zameraný na ustálené požiadavky na skúškach pre gramatickú časť a slovnú zásobu, ďalej na vyvážený rozvoj všetkých jazykových zručností a zvládnutie skúškovej stratégie.

 

 


 

Podrobné vysvetlenie skúškygold info

Séria Gold je zameraná na prípravu na skúšky a na rozvoj jazykových zručností. Poskytuje podporu pri prístupe k rôznym typom úloh a ponúka užitočné rady ku skúškam počas celého kurzu.

 

 

gold support

Podpora pre učiteľa

Gold spája zaujímavé témy a dôkladný rozvoj jazykových zručností zameraných na skúšky Cambridge English. Študentom poskytuje podrobné informácie ako ku skúškam pristupovať a ako sa na skúšky učiť.

 

 

gold support

Zapojenie študentov

Gold pripravuje študentov na reálne skúšky zábavnou a komunikatívnou formou. Zaujímavé texty spolu s množstvom príležitostí k diskusiám a možnostiam hovoriť o skutočných životných skúsenostiach, robia zo Série Gold výborný učebný materiál, vďaka ktorému zapojíte všetkých svojich študentov.

 

Cambridge English: Preliminary (PET) Cambridge English: First (FCE) Cambridge English: Advanced (CAE)
Preliminary  Pre-First/ First Advanced
9781292202372         9781292202310    9781292202273 9781292202198
     

Komponenty:

Gold component new

Pre študentov Pre učitelov

Coursebook

Coursebook + MyEnglishLab

Exam Maximiser with or without key

Teacher´s Resource Material (online)

Active Teach

Teacher´s eText

 

RECENZIE K UČEBNICI

notes-small

Práca s MyEnglishLab je hlavne počas dištančnej formy štúdia veľmi efektívna. Obsah je prezentovaný logicky a veľmi prehľadne.

(využitie MyEnglishLab k učebnici Gold)

Zuzana Lehotai Mgr., Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice