Content

Practice tests Plus

Kúpiť na e-shopu

PRACTICETESTS

7 úrovní | CEF A2 - C2 |

Séria Practice Test Plus patrí medzi najpoužívanejšie tituly na veľmi intenzívnu prípravu na ESOL skúšky. Nová edícia s unikátnym Multi-ROMom ponúka video záznam reálnej skúšky – časti Speaking – s kandidátom a examinátorom. 
 • Veková úroveň: študentov základných škôl, študenti stredných škôl, dospelí
 • Úrovne: KEY, Preliminary, First, Advanced, Young Learners Starters, Young Learners Movers, Young Learners Flyers
 • Príprava na skúšky: CYLET, KET, KET FOR SCHOOLS, PET, FCE, CAE, IELTS

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

Výhody Practice Tests Plus:

 • Výborná a praktická príprava na testy v požadovanej úrovni

 • Úlohy a zadania v skúškovom formáte

 • Vedenie testov, stratégie a tipy na každom skúškovom liste

 • Audio CD s kompletným  materiálom pre posluchové testy

 • digitálny komponent Speaking test Multi- Rom a DVD- obsahuje kopírovateľné pracovné listy a nápady na výučbu+ kompletné Speaking Test Video

 • Možnosť precvičovania zručností v testovom formáte v 8 praktických testoch /KET Practice Plus má len 4 testy+ Audio CD/

 • Resources – obsahuje užitočné frázy a obrázkovú prílohu a fotografický materiál na ústnu skúšku

 • Podpora písania textov s príkladmi, hodnotiace listy v Resources

 • Top 20 Questions – užitočné rady a informácie ku skúškam

 • Teacher´s Guide

 • Anotované Answer Keys

 • Podpora k testom vo všetkých zručnostiach/ Reading, Writing, Use of English, Listening a Speaking/

Podpora pre učiteľov:

 • Učebnica s Multi- Romom vrátane audio nahrávok

 • Dostatok praktického precvičovania všetkých zručností

 • Jasné a dosiahnuteľné ciele výučby v prehľadnej štruktúre

 • Nácvik testov a príprava na ne v rôznych typoch cvičení

 • Extra materiál na  www.pearsonELT.com/examsplace