Content

BIG ENGLISH/ BIG ENGLISH PLUS

Big English

7 úrovní | CEF A1-B1 | NOVINKA

Edícia učebníc Big English ponúka kompletný kurz angličtiny pre mladých študentov. Kompletný balík dáva študentom všetko, čo k modernej výučbe jazykov potrebujú. Pre učiteľov prináša možnosť zapojiť do výučby všetkých študentov a dosiahnuť s nimi skvelé výsledky.THINK BIG! DREAM BIG!
 • Veková úroveň: 6 - 12 rokov 
 • Úrovne: 1-7
 • Počet hodín: 4-8 hodín týždenne
 • Počet lekcií: 9 lekcií + 3 opakovacie lekcie

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

big english banner

Think Big! Dream Big! Big English!

Novinka Big English je určená predovšetkým jazykovým školám a štátnym školám, ktoré majú vyššiu hodinovú dotáciu anglického jazyka. Učebnica poskytuje komplexnú prípravu, ktorá žiakom prináša fantastické výsledky. Vedie študentov ku kreativite, kritickému mysleniu a k spolupráci so spolužiakmi. S každou hodinou prichádza nová výzva.

 

Big English je postavené na troch vzdelávacích pilieroch

1) Medzipredmetové väzby CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Vo všetkých lekciách sa nachádzajú prvky medzipredmetovej väzby CLIL, ktoré pomáhajú k tomu, aby boli Vaši študenti kreatívny, mysleli kriticky a predovšetkým aby spolupracovali. Prináša do hodín angličtiny viac než len výučbu anglického jazyka.

2) Formatívne hodnotenie - Assessment for Learning (AfL)

AfL vám pomôže určiť, kde žiaci potrebujú pomoc. Je to skvelý spôsob, vďaka ktorému zapojíme študentov do procesu učenia a celá výučba bude efektívnejšia.

3) Zručnosti 21. storočia

V rade Big English nájdete veľké množstvo cvičení, ktoré pomáhajú študentom rozvíjať zručnosti pre život v 21. storočí - kritické myslenie, spolupráca, komunikácia, kreativita a digitálnu gramotnosť.

Slovo autora Maria Herrery

 

 

Big English Word Games

big english hra

Učte sa slovíčka zatiaľ čo hráte zábavné hry a budujete svoje vlastné mesto vo svojom mobilnom telefóne alebo tablete.

appstore-icon google-play-icon

Komponenty:

 • Student´s Book
 • MyEnglishLab
 • Activity Book
 • Teacher´s Book
 • ActiveTeach
 • Audio CD
 • Flashcards

 

Big English Plus

big english plus banner

Big English Plus je rozšírený kurz Big English, v ktorom nájdete o 25% viac obsahu. Viac čítania, gramatiky a materiálov na prípravu na skúšky zintenzívni výučbu na maximum.

Komponenty:

 • Student´s Book
 • MyEnglishLab
 • Activity Book
 • Teacher´s Book
 • ActiveTeach
 • Audio CD
 • Flashcards