Content

Big Science

9781292144351

6 úrovní | CEF A1 - B1 | NOVINKA

Big Science vzbudzuje záujem nielen v deťoch, ale aj  učiteľoch a rodičoch. Big Science učí zvedavé deti angličtinu, a zároveň ich sprevádza svetom vedy, v ktorom objavujú a získavajú nové vedomosti.

 • Veková úroveň6 - 12 let
 • ÚrovneLevel 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6
 • Počet lekcií: 9 lekcií

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

Big Science

Veda je všade okolo nás. Od ihriska, ktoré máme pred školou, až po dažďový prales. Od domácich zvieracích miláčikov až po podmorské tvory. Od jazdy na bicykli až po let raketoplánu do vesmíru.

VEZMITE SVOJICH ŠTUDENTOV A PRESKÚMAJTE VĎAKA BIG SCIENCE CELÝ SVET!

S Big Science sa deti naučia vidieť a chápať svet novým spôsobom. Budú klásť otázky, zhromažďovať informácie, testovať svoje nápady a nakoniec zaznamenávať svoje objavy. Týmto spôsobom sa z nich  za okamih stávajú mladí vedci!


 

Big Science 1 Big Science 2 Big Science 3
         

          Komunikatívny kurz                   pre žiakov základnej školy,         založený na vedeckých otázkach.                                       

                       

Používa učebný postup 5E, ktorý povzbudzuje žiakov, aby objavili nové pojmy, otestovali, čo znamenajú, a zhodnotili svoje chápanie daných pojmov.

Kombinuje bohatú škálu obsahu (tlač, audio, video) s činnosťami založenými na skúmaní a zároveň udržuje študentov motivovaných a pozorných. 

  


 

BUDUJTE SEBADÔVERU ŠTUDENTOV

Študenti Big Science budú hĺbavo premýšľať o témach, budú pracovať v tímoch, budú robiť výskumy, aby si potvrdili, že  im porozumeli. Nakoniec budú svoje poznatky medzi sebou zdieľať. Tieto vedecké aktivity dávajú študentom potrebné skúsenosti do života. Pomôžu im zvládnuť výzvy nášho meniaceho sa sveta.

big science chameleon

 • Kritické myslenie a riešenie problémov - Big Science dáva študentom veľké výzvy tak, aby si rozvíjali schopnosti kritického myslenia a riešenia problémov.

 • Komunikácia a spolupráca - Skupinové aktivity vyžadujú, aby študenti spolupracovali a zdieľali svoje nápady.

 • Zodpovednosť a vlastné napredovanie - Self Assessment aktivity, umožňujú študentom zhodnotiť svoje vedomosti a posúdiť, čo si potrebujú zopakovať.

 • Digitálna gramotnosť - Digitálne aktivity umožňujú študentom vidieť a testovať vedecké činnosti kúzelnou cestou.

 

 


PREČO SI VYBRAŤ BIG SCIENCE?

 • Dôveryhodný obsah: Big English sa prispôsobuje spoločným základným štandardom a štandardom budúcej generácie, ktorej pomáha budovať základné jazykové zručnosti a vedecké postupy.

 • Veľkí myslitelia: 5E metodika je systematický prístup k objavovaniu, skúmaniu, kladeniu otázok a chápaniu sveta okolo nás.

 • Flexibilita: Modulárna štruktúra v učebniciach Big Science umožňuje učiteľom vyberať si lekcie, ktoré sú pre ich triedu vhodné.

 • Životné skúsenosti: Študenti sa učia základné zručnosti, vďaka ktorým majú úspech nielen v škole, ale aj v živote.

 • Podpora a dôvera: Podpora ELL v Teacher´s Booku znamená, že všetci učitelia môžu s dôverou vyučovať vedu. Jazyková prax v pracovnom zošite znamená, že študenti rozvíjajú jazykové vedomosti, ktoré potrebujú k tomu, aby sa zapojili do vedeckého obsahu.

Vďaka Big Science získavajú učitelia značné výhody

Big Science hlava Big Science book Big Science puzzle

V Teacher´s Booku sú podrobné pokyny pre kombináciu vedeckého obsahu a jazykovej výučby.

ELL support modules v Teacher´s Booku Vám pomôžu s kľúčovými pojmami, obsahom a štruktúrou výučby.

Modulárny design kurzu vám umožní prispôsobiť si kurz potrebám vašej triedy.


Komponenty: 

big science components

Pre študentov

Student Book

Workbook

                           

  

Pre učiteľov

Teacher´s Book

Class CD

Active Teach

                                     

Doplnkové materiály

Flashcards