Content

Discover English

DISCOVERENGLISH

5 úrovní |CEF A1 - A2/B1|

Discover English je rada učebníc angličtiny pre 2. stupeň ZŠ. Učia sa Vaši žiaci lepšie odposluchom? Vizuálne? Pohybovo? Discover English = úspech pre KAŽDÉHO žiaka
 • Veková úroveň: 9 - 15 rokov
 • Počet hodín: 80 - 120 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií: 8 plus úvodná konsolidačná lekcie

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

FB 1200x600 Discover English-3

 

Výhody Discover English

 • Zrozumiteľnosť aj pre deti s poruchami učenia

 • Každý diel DE je možné prebrať za 1 školský rok

 • Nadväznosť na ktorúkoľvek učebnicu používanú na I. stupni

 • Pripravené TVVP plány k stiahnutiu

 • Odporúčacia doložka MŠ SR

 • Flexibilita použitia – možnosť začať od 5. alebo 6. triedy

 • Dôraz na viaczmyslové vyučovanie a rozvoj celkovej inteligencie žiakov

 • Rešpektuje rôzne štýly učenia a ponúka dostatok typov učenia

 • Zaujme výberom tém, prehľadnou grafikou a názorným štýlom výučby

 • Tradičný výklad gramatiky s maximom precvičovania

 

Hodnocení Mgr. Ludmily Balíkové (CZ)

 

Všeobecne pozitívne rysy

 • Výborná grafická stránka, moderný obsah

 • Podpora pesničiek, projektov, tvorenia webových stránok, pekné texty a aktuálny jazyk

 • Vydarená metodická príručka so zmenšenými stránkami študentskej učebnice

 • Možnosť prejsť učebnicu za rok aj s 3-ma hodinami nabitých zručností

 • Pripravené sebahodnotenie a zhrnutie nadobudnutých zručností

 • Spojenie tradičnej a modernej výučby

Sprievodné slovo autorky Izabelly Hearn:

 

Komponenty:

 • Učebnica pre študentov
 • Pracovný zošit s CD-ROMom
 • Metodická príručka pre učiteľov s Test Mastrom na CD-ROMe
 • Audio CD
 • Interaktívny softvér „Active Teach“ s interaktívnym DVD len pre úroveň 1-3
 • Obrázkové karty/80 kusov pre úroveň 1/

Active Teach - Video Guide: