Content

New Challenges

9781408258385

5 úrovní | CEF A1 - B1 |

Ak chcete rozvíjať vo svojich študentoch sebavedomie, kreativitu, sociálne zručnosti a samostatné používanie jazyka, je učebnica New Challenges práve pre vás. Lekcie sú zábavné, a vzdelávacie témy inšpiratívne a motivačné. Študenti získavajú jazykové zručnosti systematickým spôsobom a sú motivovaní k tomu, aby prevzali zodpovednosť za svoje vlastné učenie. Učebnica je robená na mieru príslušnej vekovej skupine študentov.
 • Veková úroveň: 11 - 15 rokov
 • Počet hodín: 90 - 120 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií: 8 lekcií

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

new-challenges banner

 

Výhody New Challenges:

 • Učebnica skúsených a rešpektovaných autorov Michela Harrisa, Davida Mower a Anny Sikorzynské
 • Tematicky ladený obsah vzdeláva aj motivuje
 • Príbehy v učebnici predstavujú pozitívne hodnoty s postavami ako slúžiacimi ako pozitívne vzory
 • WORD BUILDER, SENTECE BUILDER - sekcia, v ktorých študenti rozvíja svoj ​​písaný aj hovorený prejav
 • Samostatné projekty a kreatívne písanie
 • REVIEW na konci každej druhej lekcia obsahuje diagnostickú časť
 • Multikultúrný prístup
 • Napojenie na Európsky referenčný rámec
 • Úroveň 1 a 2 zodpovedajú skúške KET, 3 a 4 skúške PET
 • 1 učebnice na 1 rok

VŠEOBECNÉ POZITÍVNE PRVKY:

 • Výborná grafická stránka, moderný obsah

 • Podpora pesničiek, projektov, pekné texty a aktuálny jazyk

 • Vydarená metodická príručka so zmenšenými stránkami študentskej učebnice

 • Pripravené sebahodnotenie a zhrnutie získaných zručností

 • Spojenie tradičnej a modernej výučby

Komponenty:

 • Učebnice pre študentov
 • Pracovný zošit s audio CD pack
 • Class audio CD
 • Učiteľská príručka + Multi-Rom pack
 • Active teach (interaktívny softvér pre IWB s DVD)