• prispevok-msvvas-na-ucebnice-2021
 • formula-banner
 • high-note-banner
 • focus-2nd-edition-banner
 • homeenglish-banner
 • roadmap-banner
 • poptropica-banner
 • wider-world-banner2
Content

Complete for Schools

Kúpiť na e-shopu

Complete First For School Cover

3 úrovne | CEF A2 - B2 | NOVINKA

Učebnice Complete for Schools sú najdôkladnejšou prípravou pre študentov stredných škôl na skúšky Cambridge. Titulu Complete dôverujú milióny študentov po celom svete. Tento kurz umožňuje maximalizovať výkon študentov vďaka komplexnému prístupu k rozvoju jazyka a prípravy na skúšky.  Pomocou zaujímavých obrázkov, dobre členených lekcií so zaujímavými témami, vytvárajú učebnice podnetné prostredie pre štúdium.

 • Veková úroveň: 12 - 19 rokov
 • Počet hodín: 70 - 120 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií: 12 - 14 lekcií

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

 Complete-banner


Učebnice Complete for schools sú oficiálnou prípravou na skúšky Cambridge English (Key for Schools, Preliminary for Schools a First for Schools). Kombinujú zabehnuté učebné praktiky s aktuálnymi témami, ktoré sú zamerané vždy na konkrétnu vekovú skupinu a daný typ skúšky. Kurz podrobne pokrýva všetky časti skúšky, poskytuje prípravu, nácvik, informácie a rady, aby boli študenti na skúšku kompletne pripravení. Podľa Cambridge Learner Corpus (rozsiahla databáza testov skúšok Cambridge priamo od študentov, ktorí sa skúšok zúčastnili) sú učebnice Complete for schools najucelenejšou prípravou na skúšky na trhu.

 

Kľúčové vlastnosti

 • Učebnice sú zacielené priamo pre študentov na základných a stredných školách.
 • Komplexná príprava na skúšky Cambridge, ktorá študentom pomôže odbúrať stres.
 • Obsah učebnice je prispôsobený pre cieľovú vekovú skupinu a daný typ skúšky.
 • Zaujímavé obrázky a dobre členené lekcie s aktuálnymi témami.
 • Precvičovanie testov a veľké množstvo rád, ako skúšky úspešne zvládnuť.
 • Cvičenia, ktoré sú založené na reálnych skúsenostiach účastníkov skúšok sú zverejnené na stránkach Cambridge Learner Corpus.
 • Veľké množstvo doplňujúcich a kopírovateľných materiálov pre učiteľov.

cover-everything

Komponenty:

 • Students book
 • Teachers book
 • Workbook
 • Presentation Plus
 • Test Generator

 

Věková úro

Učebnice Complete for schools jsou oficiální přípravou pro zkoušky Cambridge English (Key for
Schools, Preliminary for Schools a First for Schools). Kombinují zaběhlé učební praktiky s aktuálními
tématy, která jsou zaměřena vždy na konkrétní věkovou skupinu a daný typ zkoušky. Kurz podrobně
pokrývá všechny části zkoušky, poskytuje přípravu, nácvik, informace a rady, aby byli studenti na
zkoušku plně připraveni. Podle Cambridge Learner Corpus (rozsáhlá databáze testů zkoušek
Cambridge přímo od studentů, kteří se zkoušek účastnili) jsou učebnice Complete for schools
nejucelenější přípravou ke zkouškám na trhu.
×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií