Content

Cutting Edge 3rd Edition

Kúpiť na e-shopu

CUTTINGEDGE3RD

6 úrovní | CEF A1 - C1 |

Nejnovší edícia učebníc Cutting Edge – prináša nové texty, cvičenia a témy a zachováva to, čo je na pôvodnej edícii také oceňované –dôkladný sylabus a komunikatívny prístup, pre ktorý ju používajú na celom svete milióny učiteľov. Učebnica je vhodná predovšetkým pre VOŠVŠ a JS

 • Veková úroveň: od 15 rokov, pomaturitné štúdium, dospelí
 • Úrovne: Starter - Advanced
 • Počet lekcií: 10 - 15 lekcií
 • Počet hodín: 90 – 120 hodín

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

cutting edge banner

 

Výhody Cutting Edge 3rd Edition:

 • Dlhšie lekcie vhodné pre kurzy s vyššou hodinovou dotáciou

 • Nové texty, cvičenia a témy

 • Prepracovaný a dôkladný gramatický sylabus, zameraný na najpoužívanejšiu slovnú zásobu

 • Starostlivo štruktúrované úlohy na rozprávanie so zaujímavými témami motivujú študentov

 • Dôkladný sylabus

 • Dostatok rozdielnych aktivít bráni stereotypu pri dlhších kurzoch

 • Študenti si jednoducho upevňujú získané znalosti v sekciách Study, Practice a Remember! na konci každého modulu

 • Kurz rovnomerne učí a trénuje všetky zručnosti a pomáha študentom osvojiť si nové prístupy k efektívnej výuke a aktívnemu používaniu jazyka

 • Nové Self Study CD-ROMy skvele dopĺňajú a rozširujú učebnicu

 • Prehľad slovnej zásoby k úrovni v Mini Dictionary/súčasť SB/

 • New Cutting Edge Digital = interaktívny softvér

 • Množstvo kopírovateľných aktivít s poznámkami, testami a pracovnými listami súčasťou TB

 

Podpora pre učiteľa:

 • Metodická príručka

 • Úplne editované testy na Test Master CD-ROM vrátane počúvania a vyhodnotenia pre všetky štádiá výučby

 • Pracovné listy

 • Viac informácií a podpory vrátane ukážkových stránok, obsahu a audio nahrávok na www.pearsonlongman.com/cuttingedge.com

 • Interaktívny softvér pre úrovne Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate

 • Jednoducho všetko v jednom - učebnica, metodika pre učiteľa, audio, video, tapescripty, extra aktivity

 • Pozornosť študentov a ich kooperácia je jednoducho zaistená vďaka funkcii "zoom" - aplikácie na vybrané cvičenia a obrázky

 • Kompatibilné s akoukoľvek interaktívnou tabuľou

 • Bližšie informácie na www.NewCuttingEdgeDigital.com

 

Všeobecné pozitívne rysy:

 • Podrobný súhrn gramatických javov Language Summary v SB

 • Communication Activities na doplnenie cvičení v SB

 • Aktuálne a reálne články, témy, slovná zásoba

 • Prepisy nahrávok k Audio CD súčasťou učebnice

 • Zaujímavé texty, moderný obsah, podpora komponentov

 • Dostatok praktického precvičovania všetkých schopností

 • Možnosť precvičovania pomocou kopírovateľných aktivít v TB

 • Nácvik a opakovanie v rôznych typoch cvičení

 • Jasné a dosiahnuteľné ciele výuky v prehľadnej štruktúre

 • Ukážkové stránky učebnice, obsahy a ukážky audio nahrávok na webových stránkach

 

Komponenty:

•    Student's book+ Interaktivní DVD Rom
•    Class Audio CD
•    Workbook
•    Students´CDs
•    Teacher´s Resource Book + Test Master CD Rom
•    Tests
•    Videos + Video Activity Book
•    New Cutting Edge Digital
•    Mini Dictionary

 

×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií