Content

New Language Leader

NEWLANGUAGELEADER

 5 úrovní I CEF A1 - C1 I

New Language Leader predstavuje nový smer vo výučbe angličtiny dospelých a študentov jazykových a vysokých škôl. Language Leader je skvelá kombinácia stimulujúcich tém, aktuálnych informácií a systematickej výučby jazykových zručností a slovnej zásoby. Rozvíja excelentnú komunikáciu, buduje analytické schopnosti, napomáha k vytvoreniu a udržaniu študijných návykov.

Úrovně: Elementary - Advanced
Veková úroveň: pomaturitné štúdium, dospelí
Počet hodín: 90 – 120 hodín
Počet lekcií: 12 lekcií

 

 


 

 sample pages1 1  extramaterialy2SK  ISBN SK

 

Komponenty:

•    Course Book + CD Rom
•    Course Book + CD Rom a My Lab
•    Class Audio CD
•    Teacher´s Book 
•    Work Book + Audio CD  
•    Active Teach 

Výhody New Language Leader:

 • Veľmi prehľadný kurz so zaujímavými témami pre aktívnych študentov

 • Dôraz na čítanie a písanie

 • Silný gramatický sylabus

 • Prehľadne štruktúrované lekcie na dvojstrane

 • Sekcia Study Skills kladie silný dôraz na zručnosti, ktoré podporujú nezávislé učenie

 • Scenario lesson zamerané na konkrétne témy s kľúčovým jazykom, diskusiami a úlohami

 • Učebnica obsahuje CD-ROM na precvičovanie, testovanie a sebahodnotenie

 • Audio CD k pracovnému zošitu je ideálne na trénovanie počúvania mimo triedu

 • Postačujúce učivo gramatiky, slovnej zásoby, podpora odposluchov a hovorenia

 • Communication Activities ako doplnenie cvičení zo SB

 • Výučbový materiál na dvojstrane

 • Active Teach – učebnica v digitálnej podobe s interaktívnymi aktivitami, pracovnými listami s množstvom gramatických a lexikálnych cvičení a ďalšou podporou pre učiteľa

Všeobecné pozitívne prvky:

 • Systematické precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby s obšírnym opakovaním

 • Aktuálne a reálne články, témy, slovná zásoba

 • Prepisy nahrávok k audio CD – súčasť učebnice

 • Audio CD a prepisy nahrávok súčasťou pracovného zošita

 • Zaujímavé texty, moderný obsah, podpora komponentov

 • Dostatok praktického precvičovania všetkých zručností

 • Možnosť precvičovať pomocou kopírovateľných aktivít v TB

 • Nácvik a opakovanie v rôznych typoch cvičení

 • Jasné a dosiahnuteľné ciele výučby v prehľadnej štruktúre

 • Ukážkové stránky učebnice, obsahy a ukážky audio nahrávok na webových stránkach

E-learning - MyEnglishLab

 • Online komponent – prístupný kdekoľvek a kedykoľvek na internete – študent nestráca čas a môže sa učiť doma, v kancelárii, knižnici
 • Interaktívne cvičenia poskytujú študentovi okamžitú spätnú väzbu.
 • Cvičenia sú automaticky hodnotené – učiteľom šetria čas a poskytujú monitoring jednotlivcom aj celej skupine.

 

Additional information

Neprehliadnite

×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií