Content

New Total English

Kúpiť na e-shopu

19867 9781408267165

6 úrovní | CEF A1 - C1 |

New Total English je komunikatívny a prehľadný kurz založený na CEF s jasným cieľom výučby a multimédií ako bežnou súčasťou študentských materiálov. Ide o modernú učebnicu angličtiny pre dospelých vydanú v roku 2011. Viac priestoru pre slovnú zásobu, písanie a počúvanie.

 • Veková úroveň: od 15 rokov, pomaturitné štúdium, dospelí
 • Úrovne: Starter - Advanced
 • Počet lekcií: 12 lekcií
 • Počet hodín: 90 – 120 hodín

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

New total english banner

Výhody New Total English:

 • Navrhnuté pre 90-minútové výukové hodiny 1-krát, či 2-krát týždenne

 • Kompletne zrenovovaný a zaktualizovaný kurz/nové texty a počúvanie, nové video klipy a komplexne prepracovaný gramatický a lexikálny materiál, výslovnostný sylabus

 • Viac priestoru pre slovnú zásobu, písanie a počúvanie

 • Writing and Pronunciation Bank - obsahuje užitočnú podporu pre písanie a výslovnosť

 • Communication Activities na konci učebnice-rozširujúci materiál pre úlohy z učebnice

 • Motivačný autentický materiál

 • Nové digitálne komponenty/ DVD, Active Book, Active Teach/

 • Active Book = stránky učebnice živé a interaktívne aktivity, audio nahrávky SB a WB, Video klipy+ interaktívne video aktivity, fonetická tabuľka a slovník

 • Active Teach = učebnica v digitálnej podobe s interaktívnymi aktivitami, množstvom gramatických a lexikálnych cvičení a ďalšou podporou pre učiteľa

 • MytotalEnglishLab- pomoc študentom dosiahnuť lepšie výsledky v interaktívnom praktickom precvičovaní, progress testoch spolu s automatickým vyhodnotením

 • Prehľadné a logicky zorganizované lekcie

 • Sekcie Lifelong Learning – tipy na samoštúdium

 • Active grammar- vysvetlenie gramatických javov s príkladmi

 • Množstvo cielených cvičení a cvičení na opakovanie 

 • Gramatika a kľúčová slovná zásoba na opakovanie v sekcii Reference na konci každej lekcie

 • Review and practice časť s množstvom cvičení na precvičenie nadobudnutých vedomostí

 • Súčasné témy zodpovedajúce záujmom dospelých

 • Krásny fotografický materiál

 • Dostatok impulzov a materiálov pre prirodzenú komunikáciu

 • Pracovný zošit so sekciou na opakovanie a konsolidáciu učiva

 • Dostatok materiálov na počúvanie pre efektívne budovanie tejto náročnej zručnosti

 • Prepisy audio nahrávok tiež súčasťou SB

 

Podpora pre učiteľa:

 • Metodická príručka s tzv.: „Resource Disc“ /obsahuje širokú ponuku kopírovateľných materiálov pre žiakov, editované kopírovateľné testy, audio a video prepisy/

 • Active Teach /všetok materiál z Resource Disc, SB Digitálna verzia, Video/

 • Vocabulary Trainer-nový on-line nástroj na www.newtotalenglish.vocabtrainer.net

 • Pripravované ukážky z učebníc na webových stránkach jaro/leto 2012

 

Všeobecne pozitívne rysy:

 • Príprava na úlohy z reálneho prostredia, spojené s reálnym svetom

 • Podpora moderných výukových prostriedkov/ Active Teach, Active Book, DVD, Audio CD, MyTotalEnglishLab

 • Podpora materiálov na Active Book

 • Jasne organizovaný kurz s danými cieľmi výučby v prehľadnej štruktúre

 • aktuálne a reálne články, témy, slovná zásoba

 • Prepisy nahrávok k Audio CD súčasťou študentskej učebnice

 • Zaujímavé texty, moderný obsah, podpora komponentov

 • Dostatok praktického precvičovania všetkých zručností

 • Možnosť doplnkových aktivít z Resource Disc

 • Nácvik a opakovanie v rôznych typoch cvičení

 • Ukážkové stránky učebnice, obsahy a ukážky audio nahrávok na webových stránkach

 

Komponenty:

 • Študentská učebnica s Active Book a DVD
 • Študentská učebnica s Active Book, DVD a MyTotalEnglishLab
 • Študentská učebnica s Audio CD
 • Pracovný zošit s Audio CD/s kľúčom aj bez/
 • Učiteľská učebnica s tzv.: Resource Disc
 • Active Teach
 • Vocabulary Trainer www.newtotalenglish.vocabtrainer.net
×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií