Content

Roadmap

Kúpiť na e-shopu

Roadmap cover

8 úrovní | CEF A1 - C1 | NOVINKA 2019

Novinka roku 2019 pre výučbu všeobecnej angličtiny dospelých je unikátna svojim flexibilným prístupom „dual track“. Štruktúra učebnice umožňuje učiteľovi personalizovať výučbu podľa potrieb študentov a zároveň minimalizuje čas na prípravu jednotlivých lekcií. Dôraz sa kladie na komunikačné schopnosti, rozvoj slovnej zásoby, výslovnosť a funkčný jazyk. Titul študentov motivuje k pokroku a plneniu svojich cieľov.

 • Veková úroveň: 16 - 18 let, dospelí
 • Úrovne: A1 - C1
 • Počet hodín: 80–140 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií: 10 kapitol (z nich každá obsahuje 3 základné časti a sekciu English in Action – fast track route, základnú časť je možné vždy doplniť o ďalšie časti rozvíjajúce jazykové schopnosti – extended route)
 • Autori: Monica Berlis, Jonathan Bygrave, Hugh Dellar, Heather Jones, Andrew Walkley, Lindsay Warwick, Damian Williams

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

Roadmap banner

 video-youtube-icon-png-1   Produktová prezentácia k učebnici Roadmap

Zhliadnuť

 

Metodika:

 • Unikátny prístup „dual track“ umožňuje voľbu medzi základnými lekciami (fast track route), alebo rozširujúcimi lekciami (extended route), ktoré priamo obsahovo nadväzujú na lekcie základné.
 • Základné lekcie
 • Rozširujúce lekcie rozvíjajú jazykové schopnosti a stratégie: Develop your reading/listening/writing. Stratégie sú užitočné aj pre prípravu na skúšky.
 • Každá kapitola obsahuje lekciu English in Action s funkčnými frázami a jazykom pre najbežnejšiu komunikačnú situáciu, ktorej súčasťou sú aj reportážne videá.
 • V každej lekcii sú jasne stanovené učebné ciele zhodné  s  GlobalScale of English (odkaz), na záver každej kapitoly sú sekcie Check and Reflect pre zhodnotenie vlastného pokroku.
 • Gramatika je prezentovaná v kontextu, formou tzv. riadeného objavovania. Zhrnutie a ďalšie cvičenia sú na konci učebnice v sekcii Grammar Bank.
 • Slovná zásoba sa zameriava na praktické využitie v reálnej komunikácii, frázy a kolorácia. Na konci knihy je rozširujúca Vocabulary Bank.
 • Pickup and go lessons –jednoduché a rýchle plánovanie cieľa vďaka prehľadnej štruktúre.
 • K učebnici je navyše  veľké množstvo kopírovateľných aktivít.

Pre študentov:

Učebnica (Student´s Book)

roadmap students book

 • Každá z desiatich kapitol učebnice sa skladá z troch základných lekcií, ktoré je možné rozšíriť o tri ďalšie lekcie rozvíjajúce zručnosti, ako sú počúvanie, porozumenie textu a písomný prejav.
 • English in Action v každej kapitole predstavuje funkčný jazyk a využíva videoklipy a pracovné listy.
 • V každej základnej lekcii vedie gramatika, slovná zásoba a výslovnosť k ústnej úlohe založenej na vzdelávacích cieľoch  GSE.
 • Strany Check and reflect na konci každej kapitoly pomáhajú ukázať študentom, ako veľmi sa  zlepšil ich ústny prejav.
 • Vocabulary Bank poskytuje rozšírenie niektorých kľúčových slovných spojení v každej kapitole a zameriava sa na dôležité oblasti, ako sú tvorenie slov, kolokácie atď.roadmap mobile app
 • Kľúčové jazykové prostriedky sú predstavené spolu s odkazom na Grammar referencie a precvičovanie na konci knihy.
 • Audio a video nahrávky, skripty, prehľady slovnej zásoby sú dostupné online.

Mobilné aplikácie (Mobile Practice App)

Precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby v mobilnej aplikácii pomáha študentom upevniť látku prebranú v učebnici aj mimo vyučovania.  

Pracovný zošit (Workbook)

roadmap workbook

Dodatočné precvičovanie v pracovnom zošite vhodne dopĺňa výučbový materiál v učebnici. Pracovný zošit obsahuje aj cvičenia na gramatiku, slovnú zásobu a funkčný jazyk, dodatočné praktické aktivity z oblasti porozumenia textu, písaného prejavu a posluchu. Kľúč k cvičeniam na konci pracovného zošita umožňuje študentom  skontrolovať si svoje odpovede.

Online pracovný zošit (MyEnglishLab)

Cvičenia a aktivity z pracovného zošita v digitálnej podobe umožňujú študentom prácu kdekoľvek s prístupom k internetu, učiteľom poskytuje jednoduchý  management triedy, zadávanie úloh a automatické známkovanie. Digitálnou formou pracovného zošita ušetria čas a je užívateľsky priateľská pre študenta aj učiteľa.

 

Pre učiteľa:

Metodická príručka (Teacher’s Book)

Celý rad podporných materiálov obsiahnutých  v metodickej príručke pomáha učiteľom získať z kurzu skutočné maximum.

roadmap teachers book

 • Učiteľské poznámky pre každú kapitolu s úvodnými aktivitami, alternatívnymi návrhmi, nápadmi na to, ako si poradiť so zložitými jazykovými prvkami, poznámkami ku kultúre apod.
 • Tipy do výučby využiteľné v triedach so študentmi zmiešaných schopností, pri výučbe gramatiky, slovnej zásoby a výslovnosti, pri využití videa na hodinách apod.
 • Kopírovateľné pracovné listy na precvičenie gramatiky a slovnej zásoby
 • Audio a video skripty, prehľady slovnej zásoby a kľúč so správnymi odpoveďami
 • Kopírovateľné portfólio GSE pre študentov slúži pre doplnenie a ilustráciu, s príkladmi dokončených úloh, výsledkov testov atď.
 • Súbor testov – po každej lekcii, v polovici a na konci semestra, s audio skriptami a kľúčom správnych odpovedí

Digitálne zdroje pre učiteľov  (Teacher‘s Digital Resources)

Súčasťou metodickej príručky pre učiteľov je prístupový kód na Pearson English Portal, kde nájdete:

 • Učiteľské poznámky (z metodickej príručky)
 • Kopírovateľné pracovné listy pre každú kapitolu v učebnici, s učiteľskými poznámkami a kľúčom správnych odpovedí – deväť extra materiálov ku každej kapitole
 • Audio a video nahrávky pre využitie na hodinách
 • Súbor testov (PDF a Word dokumenty) kľúčom správnych odpovedí a audio nahrávkami:
  • Rozraďovací test pre rozdelenie študentov do správnej skupiny
  • Testy k jednotlivým kapitolám: gramatiky, slovná zásoba, funkčný jazyk
  • Polročný test: gramatiky, slovnej zásoby, funkčný jazyk a zručnosti 
  • Záverečný test: gramatiky, slovnej zásoby, funkčný jazyk a zručnosti

 Prezentačný nástroj (Presentation Tool)roadmap portal

Je dostupný na Pearson English Portal. Prístupový kód na Pearson English Portal nájdete v metodickej príručke.

 • Plno interaktívna verzia učebnice a pracovného zošitu s integrovanými audio a video nahrávkami
 • Režim plánovania (obsahuje poznámky učiteľa) a režim výučby
 • Jednoduchá navigácia prostredníctvom stránky knihy a hladký „prechod“ lekciou
 • Hry