Archív roku 2017

 

Více

 

Edutour SKSK

Štvrtok 6. apríla 2017, 8:30 - 15:20

Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Spoločnosť Slovak Ventures a PEARSON si Vás dovol'ujú pozvať na konferenciu v rámci 2. PEARSON EduTour 2017: Contemporary Active Teacher, ktorá sa koná vo štvrtok 6.4. 2017 v priestoroch Hoteli Tatra. Brány konferencie pre Vás budú otvorené od 8:30. Konferencia je určená pre učiteľov angličtiny zo stredných a základných škôl a pre všetkých tých, ktorí sa chcú vzdelávať.

regis         eroh

Konferenčný poplatok: 10 EUR, platba vopred.

Zahŕňa: • konferenčný balíček obsahujúci učebnicu

               • certifikát o účasti

               • 2x občerstvenie

               • možnosť výhry v tombole

 

Anotácia seminárov:

There’s more to it than red buses and five o’ clock tea…       

Language and Culture Investigated

(Rob Dean, Pearson)

 

Some say that it is not possible to fully appreciate a language without understanding the culture that gave rise to it. To what extent is this true? Is it relevant to focus on culture when the majority of English used in the world is between speakers of other languages? What are the problems with cultural stereotyping? These questions and more will be considered in this light hearted and hopefully entertaining look at some of the links between language and regional identity.


The Write Stuff – Developing the Writing Skill

(Rob Dean, Pearson, Teens)  

Writing is often seen as the poor relation of the four skills – the one that’s left for homework because it’s not really considered a valuable thing to do in class. This session will look at some arguments in favour of using class time to develop the writing skill, and will show that far from being a boring, solitary activity, writing in class can be interactive, communicative, and even enjoyable. We will look at some approaches and activities that can be applied to develop various aspects of the writing skill.


Don’t Forget to Stretch!

(Šárka Miková, Pearson, YL)

Stretching is a very beneficial and healthy routine not only before and after your physical training but it may be also very beneficial and energy-saving routine for English teachers once you get used to in your classes. But don´t worry – you can stay sitting on your chairs as we will be talking about how to „stretch“, in other words extend and modify the exercises in the English course books with primary pupils. I am going to give you ideas how you can use other teaching aids and methods to extend the basic structure of individual course book activities so that you will get extra options for faster and brainier pupils or extra practice for those who need it. And finally you will be able to try these out personally!


Easy and Effective Ways of Learning and Teaching

(Judita Tóthová, Pearson)

Do you have problems how to attract and motivate today´s youth? Try to change everyday teaching methods for more modern and efficient ones. Our workshop offers you solutions how to integrate technology into the educational process and how to motivate students to be engaged more in their own learning. The seminar is intended for elementary and secondary school teachers who are interested in effective methods of teaching which can save their time of preparation for the lessons and provide immediate feedback on the educational process.


 

English grammar is not as difficult as it may seem

(Gabriela Lojová, Univerzita Komenského v Bratislave)

The empirical evidence shows that Slovak learners find English grammar more difficult than it really is. They know a lot of grammar rules but the ability to use them is often much inferior, which tends to create barriers in communication, to lower their self-confidence and hinder them from spontaneous speaking. Why is it so and what can be done to prevent these phenomena? The presentation tackles some possible linguistic, pedagogical and teachers´ personal reasons for this situation. Some recommendations for more effective teaching and learning will be discussed.


Perfekcionistický učiteľ a perfekcionistický žiak

(Beata Žitniaková Gurgová, Pedagogická fakulta UMB)         

Má túžba po dokonalosti svoje miesto aj v škole? Očakávame dokonalý výkon len od seba, alebo aj od svojich žiakov, alebo okolia? Ako sa prejavuje perfekcionizmus a aké sú jeho dôsledky pre našu prácu a osobné vzťahy? Aké sú príčiny túžby po dokonalosti? Odpovede na tieto otázky budú súčasťou interaktívnej prednášky, kde si účastníci budú môcť zistiť úroveň svojich perfekcionistických úvah a tiež sa dozvedia praktické informácie, ako perfekcionizmus zvládať u seba, ale aj u žiakov.

 

Lektori:

Rob DeanRob Dean
 

Rob has been involved in ELT as a teacher, director of studies and teacher trainer since 1994. During this time, he has taught a wide variety of ages and levels in numerous countries in Europe and South East Asia, and is currently based in Poland. Rob now works as an independent international teacher trainer and academic consultant, and travels widely delivering talks, workshops and seminars – as well as online webinars - to teachers all over the world.

 


Sarka Mikova pic

Mgr. Šárka Miková

Šárka is a former English teacher with almost 20 years´ teaching experience to students of various levels – from preschoolers to adults. She acquired her Master´s degree in English teaching at Charles University, Prague and after several years of teaching at primary school she spent most of her professional career as a freelance teacher working for a language school and teaching her own individual and corporate students. Thanks to the variety of courses she has taught and organised she became interested in didactics and methodology of ELT and currently exploits her experience as a methodological consultant. Besides her long practical teaching experience she was also involved in production of teaching materials for video classes.


Judita Tóthová

PaedDr. Judita Tóthová

Judita studied at the Faculty of Education in Nitra English language and Geography. During her nearly 30 years of practice, she worked as a teacher in primary, secondary and language schools and as a lecturer of corporate language courses as well. She also collaborated with the National Institute for Education on English language teacher training courses. She works as an ELT consultant for Slovak Ventures.

 


Gabriela Lojova Pic

Doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

 

Gabriela pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre anglického jazyka a literatúry. Vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje psychológii učenia sa a vyučovania cudzích jazykov a aplikovanej psycholingvistike. Vyučuje aj kurzy anglickej gramatiky. Má dlhoročné skúsenosti s pregraduálnym i celoživotným vzdelávaním učiteľov angličtiny. V jej rozsiahlej prednáškovej a publikačnej činnosti dominujú  práce zamerané na humanizáciu vyučovania cudzích jazykov, rešpektovania osobnosti a potrieb študenta a hľadanie možností zefektívňovania učenia sa jazykov.


Beata Žitniaková

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

 

Beata pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Katedre psychológie. Vyučuje sociálnu psychológiu a vedie sociálno-psychologické tréningy. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku výkonovej motivácie a perfekcionizmu. V týchto oblastiach má aj viaceré publikačné výstupy. Okrem toho pôsobí ako lektorka vo vzdelávaní dospelých v kurzoch zameraných na rozvíjanie sociálnych zručností u učiteľov a tiež vo firemných školeniach. 

 

Partneri: 

Pearson  silne stranky    MPLclub  FLP

 

 

Anotácia seminárov:


SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson