Tipy do výučby

„Môžeme sa zahrať hru?“ Ako často počúvate túto otázku na hodinách angličtiny? A ako často na ňu odpovedáte kladne? Pokiaľ je hra dobre vybraná a žiaci sa pri nej nielen bavia, ale zároveň sa aj niečo učia, alebo opakujú prebranú látku, nie je dôvod sa hrám vo výučbe brániť. Žiaci si pri hraní hier precvičia jazykové zručnosti, ale má to aj mnoho ďalších pozitívnych faktorov. Hry vnášajú do výučby priateľskú atmosféru, deti sa pri nich uvoľnia a keď ich hra dostatočne zaujme, dokonca aj zabudnú, že sa vlastne niečo učia.   

V tomto tipe do výučby nájdete niekoľko hier na 5 až 15 minút, ktoré sú primárne určené pre žiakov  na základnej škole. Všetky tieto hry je možné prispôsobiť a použiť so študentmi rozdielnych úrovní a vekových skupín. 

Keep it!

Pripravte sadu kartičiek pre každú skupinu so 4 až 5 žiakmi. Každá kartička obsahuje jednu otázku na preberanú tému (napr. Animals: Do you have a pet? What’s your favourite animal? Which animals live in grasslands?). Kartičky s vlastnými otázkami na danú tému môžu žiaci vyrobiť aj sami. Alebo použite kartičky z odkazu nižšie. Prípadne pre mladších žiakov použite namiesto otázok obrázky.

Každá skupina dostane jeden balíček kariet. Kartičky ležia uprostred stola v jednom balíčku popísanou stranou dole. Žiaci sa striedajú, jeden vezme hornú kartičku a prečíta otázku. Vyberie si, kto zo skupiny na otázku odpovie (v prípade obrázkov, kto povie príslušné slovíčko). Pokiaľ je odpoveď správna, žiak, ktorý odpovedal, získa kartičku. Žiak s najväčším počtom kartičiek vyhráva.

Hru je možné obmeniť aj tak, že všetci v skupine odpovedia na otázku a žiak, ktorý ju prečítal, vyberie najlepšiu odpoveď a odovzdá najlepšiemu kartičku.

Hot Potato

V tejto hre si žiaci podávajú „hot potato“ a odpovedajú na otázky. Budete k tomu potrebovať loptičku (postačí aj guľa z pokrčeného papiera) a zoznam otázok alebo definícií. Otázky sú na témy, ktoré ste preberali, alebo definície popisujúce preberanú slovnú zásobu. Žiaci sedia v kruhu. Pokiaľ ich je veľa, môžete ich rozdeliť na viac skupín (maximálne 8 žiakov). Otázky napíšte na tabuľu, alebo dajte každej skupine zoznam. Žiak, ktorý drží loptičku, prečíta jednu z otázok a komu ju hodí, ten musí rýchlo odpovedať. Pokiaľ nevie odpovedať, zakričí „hot potato“ a loptičku hodí ďalej. Žiak s loptičkou potom vyberie ďalšiu otázku, prečíta a hodí ju ďalšiemu. Hra končí, keď sú všetky otázky zodpovedané. Každý žiak môže povedať „hot potato“ iba jedenkrát, pri mladších žiakoch je možné tento limit navýšiť. 

Roll and Play

Pomocou tejto hry si žiaci opakujú slovíčka. Opäť je potrebné mať kartičky so slovíčkami pre každú skupinu a aj hraciu kocku. Na tabuľu napíšte čísla 1 až 6 s nasledujúcimi pokynmi:

  1. DRAW (Žiak slovíčko kreslí.)
  2. ACT (Žiak slovíčko predvedie bez rozprávania.)
  3. EXPLAIN (Žiak slovíčko popíše, ale ho nesmie v popise použiť.)
  4. SAY ONE WORD (Žiak môže vždy povedať iba jedno slovo. Napr. na kartičke je napísané „Banana“, žiak povie „Fruit“, hádajúci povie „Apple“, žiak odpovie „Yellow“, hádajúci povie „Banana“)
  5. SPELL (Žiak slovíčko vyhláskuje)
  6. CHOOSE (Žiak si vyberie, ktorý zo spôsobov 1-5 použije).     

Žiaci sú rozdelení do skupín po 4 až 5. Každá skupina má hraciu kocku (alebo spinner). Žiaci sa striedajú. Ten, ktorý hádže kockou, si zároveň vezme kartičku so slovíčkom. Číslo na kocke určí, akým spôsobom slovíčko popíše. Kto slovíčko uhádne, kartičku dostane. Žiak s najväčším počtom kartičiek vyhráva. Ak chcete hru sťažiť, určite časový limit na každú odpoveď.

 

TIP: Zúčastnite sa našej jesennej súťaže a vyhrajte výučbové anglické hry pre Vaše hodiny angličtiny. Viacej o súťaži tu.

 

V prípade, že sa Vám nechce pripravovať materiály k hrám alebo hľadáte hru zameranú na konkrétne témy, prezrite si hry v angličtine, ktoré ponúkame tu.

Veľa zábavy pri hraní hier na hodinách angličtiny praje 

Jarmila Tomanová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Jarka kruh

 

Tento tip do výučby bol inšpirovaný článkom z Pearson blog: https://www.english.com/blog/5-esl-games-for-teaching-young-lear

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson