Tipy do výučby

Nový školský rok je už v plnom prúde, ale možno ešte čakáte a pripravujete sa na zahájenie kurzov angličtiny pre verejnosť alebo individuálne lekcie, ktoré učíte v jazykových školách. V tomto tipe pre  výučbu sa zameriame na princípy, ktoré môžete uplatniť tak, aby ste svojich (nielen) dospelých študentov motivovali k väčšej samostatnosti pri štúdiu angličtiny. Autonómnosť je dnes jednou z najviac skloňovaných tém vo vzdelávaní, pozrime sa teda, ako na ňu.

 

Výučbové ciele

Každá lekcia by mala mať jasne stanovený výučbový cieľ. Nespoliehajte sa na to, že si študenti prečítajú cieľ v učebnici sami, radšej ho vždy na začiatku nahlas povedzte (na obrázku ukážka z učebnice Speakout Intermediate Plus). Stanovenie cieľa nám, lektorom,  pomôže s plánovaním lekcie a študenti si následne v priebehu výučby uvedomia, na čo jednotlivé cvičenia slúžia a kam smerujú. Týmto postupom pomáhame našim študentom budovať sebavedomie pri používaní jazyka. Lepšie totiž vnímajú, aký robia pokrok a čo nové zvládajú.

Jednotliví študenti si môžu ciele personalizovať a určiť, čo im konkrétne daný cieľ prinesie. Napr. cieľ 2.1 Describe some genius invention niekto technicky zameraný využije v práci, niekto iný ho použije pri opise svojho hobby a pod. K výučbovému cieľu by sme sa mali opätovne vrátiť na  záver hodiny, napríklad otázkou: ‘What can you do better now than at the start of the lesson?’

cile

 

Spätná väzba

Poskytovanie spätnej väzby určite nie je ľahkou činnosťou pre lektora, ale ide o veľmi účinný nástroj, ako študentov motivovať. Jednoduchým trikom je zapojenie metódy nazvanej Two stars and a wish, keď spomeniete dva pozitívne prvky a pridáte jednu vec, ktorá sa dá zlepšiť. Spätná väzba by mala byť vždytwo-stars-and-a-wish veľmi konkrétna. Rovnako je dobré podporovať tzv. peer feedback, keď si študenti vzájomne poskytujú spätnú väzbu, z tejto výmeny potom ťažia  obe strany. 

 

Flexibilita

Dajte svojim študentom možnosť voľby, kedykoľvek je to len možné. Mnohé učebnice dnes umožňujú flexibilný prístup k voľbe tém, napr. nová učebnica Roadmap ponúka nezávislé lekcie, určenie poradia jednotlivých tém je teda na Vás a Vašich študentoch. 

Ďalej sa študenti môžu rozhodnúť, či chcú pracovať jednotlivo, vo dvojiciach alebo v skupinkách (obrázok Vocabulary Projects cv.1 Speakout Intermediate Plus).

Môžu sa tiež rozhodnúť, či pri doplňovaní cvičení si potrebujú vyberať z možností, alebo dokážu pracovať bez nich (obrázok cv. 2 B Speakout Intermediate Plus, v tomto prípade, či dokážu bez pomoci popísať význam zvýraznených slov).

vocabulary-project


answer-the-questions

V neposlednom rade sa snažte byť flexibilní aj Vy ako lektori, študenti to iste ocenia. Určite ste už niekedy zažili situáciu, keď ste si pripravili celú lekciu, ale v triede nebola tá správna atmosféra pre danú tému a študenti so zápalom hovorili o niečom úplne inom. Bola taká lekcia horšia, ako bola pôvodne naplánovaná? Pokiaľ sa študenti zabavili a získali nové vedomosti, výsledok bol určite pozitívny pre Vašich študentov, aj pre Vás. V podobných situáciách  je dobré mať pripravený záložný plán, či sú to už komunikačné kopírovateľné hry z učiteľských príručiek (už spomenuté učebnice Speakout 2nd edition a Roadmap ich majú veľké množstvo), alebo napríklad video na aktuálnu tému, o ktorej môžete diskutovať . Na ukážku BBC video z učebnice Speakout 2nd Edition na tému globálneho otepľovania: 

 

 

Tento motivačný tip do výučby by som rada zakončila citátom:

 

‘The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.’ 

 

Prajem silnú motiváciu Vám aj Vašim študentom 

Mgr. Jarmila Tomanová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Jarka kruh

 

Poskytovanie spätnej väzby určite nie je ľahkou činnosťou pre lektora, ale ide o veľmi účinný nástroj, ako študentov motivovať. Jednoduchým trikom je zapojenie metódy nazvanej Two stars and a wish, keď spomeniete dva pozitívne prvky a pridáte jednu vec, ktorá sa dá zlepšiť. Spätná väzba by mala byť vždy veľmi konkrétna. Rovnako je dobré podporovať tzv. peer feedback, keď si študenti vzájomne poskytujú spätnú väzbu, z tejto výmeny potom ťažia  obe strany. 

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson