Content

Choices

9781408242049

4 úrovně | CEF A1 - B1 | MEL

Novinka na prípravu na maturitu od skúseného autorského tímu Harris-Sykorzynska vydaná v spolupráci s BBC. Autori obľúbených New Opportunities a Challenges pripravili veľmi flexibilné a interaktívne učebnice nielen na prípravu k základnej a vyššej maturite. Vďaka použitým autentickým video materiálom z BBC a jedinečnému prístupu k výučbe majú Choices ambíciu stať sa novým maturitným bestsellerom.
 • Veková úroveň: 15 - 20 rokov
 • ÚrovneElementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate
 • Počet hodín: 90 - 120 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií: 12 lekcií

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

choices banner

 

Výhody Choices:

 • Moderný titul s témami 21. storočia zaujme najmä študentov

 • Známy a veľmi skúsený tím (New Opportunities, Challenges)

 • Vhodné na prípravu na jazykové skúšky a obidve úrovne maturitnej skúšky

 • Učebnice je možné prejsť za jeden školský rok

 • Veľmi flexibilný kurz pre učiteľov aj študentov

 • Skúškové (t.j. maturitné) úlohy zahrnuté v sylabuse od začiatku učebnice

 • Výber rôznych úrovní spolu s nahrávkami, audio materiálom, DVD

 • Vhodné pre triedy so zmiešanou úrovňou znalostí angličtiny, 2 rýchlosti nahrávok!

 • Kľúčový jazyk a gramatika v prehľadných sekciách zošitu Language Choices

 • Sekcia Grammar Alive na precvičovanie gramatiky v reálnych komunikatívnych situáciách

 • Prepojenie slovnej zásoby v tzv. „Wordlistu“ k aktivácii novej slovnej zásoby s užitočnými zodpovedajúcimi frázami /vysvetlenie slov v kontexte/

 • Materiál navyše v tzv. Language Trainer

 • Speaking, Writing Workshop sekcie na prehĺbenie zručností

 • Opakujúce sekcie Language Review

 • Podpora všetkých zručností v tzv. Skills Builder na konci SB

 • Nadväznosť na akúkoľvek učebnicu používanú na 2. stupni

Video k učebnici Choices

 

Podpora pre učiteľov:

 • Komponent Active Teach – digitálny softvér na interaktívnu tabuľu – obsahuje kompletnú učebnicu v interaktívnej podobe, testy, DVD a audio nahrávky a ďalšie extra materiály

 • Hotové editované testy s výsledkami na Multi-Rome

 • Dostatok komponentov – audio, DVD, Multi-Rom, IWB softvér v Active Teach

 • ANJ – SJ slovníčky

 • TVVP plány

 

Obecne pozitívné rysy:

 • Aktuálny fotografický materiál, moderný obsah

 • Aktuálne texty a každodenné situácie, reálny jazyk

 • Modelové a užitočné frázy

 • Dostatok praktického precvičovania

 • Dôraz na funkčnosť jazyka v praxi, vo vetách, v kontexte

 • Všetky témy sa prelínajú s maturitnými témami

 • Kľúčový jazyk a gramatika v prehľadných sekciách

 • Gramatika vysvetlená cestou objavovania pod vedením učiteľa

 • Extra gramatické cvičenia a cvičenia na rozvoj slovnej zásoby pre zdatnejšíc študentov

 • Extra učiteľské materiály a zdroje, napr. webové stránky www.pearsonlongman.com/choices

 • Spojenie tradičnej a modernej výučby

 

Komponenty:

 • Učebnica pre študentov
 • Pracovný zošit s audio CD
 • Metodická príručka pre učiteľov s Multi-Romom / obsahuje stránky z učebnice, filmy a testy/
 • Class Audio CD
 • Interaktívny softvér „Active Teach“ s interaktívnym DVD
 • MyEnglishLab /online pracovný zošit/ 
×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií