Content

Real Life

REALLIFE

5 úrovní |CEF A1 - C1|

Real Life je rada učebníc určená na výučbu angličtiny na stredných školách a prípravu na maturitu. Pracovné zošity vydané pre úroveň Elementary, Pre-Intermediate a Intermediate pomôžu zvládnuť angličtinu všetkým študentom. Ponúka cvičenia v rôznych stupňoch obtiažnosti.
 • Veková úroveň: 15 - 20 rokov, studenti středních škol
 • ÚrovneElementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced 
 • Počet hodín: základný materiál na 90 vyučovacích hodín až do 120
 • Počet lekcií: 12 lekcií

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

real life ucebnice

Výhody Real Life:

 • Vhodné pre triedy so zmiešanou úrovňou znalostí angličtiny - cvičenia v rôznych stupňoch obtiažnosti

 • Komplexná príprava pre obe úrovne českej maturitnej skúšky (B1, B2)

 • Jasné a dosiahnuteľné ciele výuky v prehľadnej štruktúre

 • Dostatok praktického precvičovania

 • Nácvik a opakovanie v rôznych typoch skúškových cvičení v sekcii Active study exam

 • Zahrnuté témy sa prelínajú s  maturitnými témami

 • Podpora písania krok za krokom

 • Nadväznosť na akúkoľvek učebnicu používanú na 2. stupni

 • Mini Workbook - na konci učebnice pre zdatnejších študentov

 • Kľúčový jazyk a gramatika v prehľadných sekciách Grammar2know, Words2know, Phrases2know

 • Exam Trainer so Self-Assessment testami a kontrolou pokroku

Podpora pre učiteľa:

 • Metodika s vloženou učebnicou

 • Celkom nový komponent Active Teach – digitálny softvér pre interaktívne tabule - obsahuje kompletnú učebnicu v interaktívnej tabuli, Tests Master CD ROM, DVD, audio počúvanie a ďalšie extra materiály

 • Hotové editované testy s výsledkami na Test Master CD-ROM (súčasťou Active Teach)

 • Dostatok komponentov - audio, DVD, Multi-ROM, IWB softvér v Active Teach

 • Rýchla nápoveda - informácie, kde nájdete kľúč, tapescripty, ako používať Multi-ROM, Active Teach apod. na webových stránkach

Všeobecné pozitívne rysy:

 • Vydarená grafická stránka, pekný fotografický materiál, moderný obsah

 • Aktuálne texty a každodenné situácie, reálny jazyk

 • Kľúčový jazyk a gramatika v prehľadných sekciách Grammar2know, Phrases2know,Words2know

 • Extra gramatické cvičenia a cvičenia na rozvoj slovnej zásoby pre zdatnejších študentov v Mini Workbook na konci učebnice

 • Extra učiteľské materiály a zdroje, napr. webové stránky www.pearsonlongman.com/reallife

 • Pripravené testy a zhrnutie nadobudnutých zručností v sekcii Active Study

 • Kompletný obsah a ukážkové kapitoly na webe

 • Videoukážka interaktívneho softvéru na webe

 • Spojenie tradičnej a modernej výuky

Recenze (CZ)

Komponenty:

 • Student´s Book

 • Workbook + Multi-ROM

 • Teacher´s Handbook

 • Active Teach (DVD, Test Master CD ROM, IWB software)

 • Class Audio CD

 • Test Pack (Book + Audio CD)

 • DVD

×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií