• ucebnice-anglictiny-s-bonusom-2019-banner
  • nazov-sa-meni-obsah-zostava
Content

Tipy do výučby

Pre myseľ je čítanie tým, čím cvičenie pre telo

14.06.2019

Čítanie kníh v anglickom jazyku je skvelý spôsob, ako obohatiť svoju slovnú zásobu, naučiť sa gramatiku, rozvíjať a využívať svoje jazykové znalosti. Keď chceme, aby študenti bez problémov rozumeli anglickému jazyku a využívali ho v každodennej komunikácii, naučme ich pár užitočných tipov, ako sa v čítaní zlepšiť. Viac...


Nebojte sa  …..pýtať sa

17.05.2019

Tvorenie otázok v angličtine patrí medzi jednu z najťažších oblastí gramatiky. Je to spôsobené predovšetkým veľkým množstvom slovesných časov v anglickom jazyku, prítomnosťou pomocných a nepravidelných slovies v otázkach a tiež nutnosťou dodržať špecifický slovosled. Výučba a precvičovanie otázok teda nie sú vôbec ľahké, aj keď v reálnom prostredí ide o jeden z najdôležitejších nástrojov komunikácie. Viac...


Learning by doing

18.04.2019

Jazyk sa nedá nabifliť a niekedy ani logicky odvodiť. Ak sa chceme jazyk naučiť, musíme ho použiť. Aprílové tipy do výučby sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností, ktoré pomôžu žiakom nielen sa naučiť predpísané učivo z anglického jazyka, ale aj odstrániť strach z rozprávania po anglicky. Viac...


Hodnotenie žiakov bez použitie testu či známky

18.3.2019

Hodnotenie je silným stimulujúcim prostriedkom a má veľký výchovný význam, pokiaľ je však správne a spravodlivé. Termín hodnotenie sa často stotožňuje s termínom známkovanie. Je hodnotenie a známkovanie to isté? Viac...


O učení dnešných tínedžerov, alebo zručnosti pre 21.storočie

15.2.2019

Niet pochýb o tom, že žijeme v globalizovanom svete, čo sa odráža aj vo výučbe. Na hodinách angličtiny už neodovzdávame len jazykové znalosti, ale vedieme študentov k tomu, aby sa stali sebavedomými svetoobčanmi so širokým rozhľadom. V tejto súvislosti hovoríme o tzv. schopnostiach pre 21.storočie, na ktoré sa v tomto tipe do výučby zameriame a tiež na to, ako je ľahké zapojiť do výučby násťročných. Viac...


Gramatika naprieč maturitou

22.1.2019

Niekedy sa študentom môže zdať, že na maturite z anglického jazyka sa skúšajú znalosti gramatiky len v časti Language in Use, čiže len v dvadsiatich otázkach zo 60. Preto si často myslia, že ju nemusia do svojej prípravy príliš zahŕňať. Viac...


Vianočné aktivity na oživenie hodiny angličtiny

10.12.2018

Vianoce sú sviatky pokoja a pohody. Na školách deti nacvičujú vianočný program, v triedach si zdobia stromčeky, pripravujú darčeky pre spolužiakov, rodičov. Vianočnú atmosféru si môžu učitelia so žiakmi vychutnať aj priamo na vyučovacích hodinách vďaka rôznym aktivitám. Tu je niekoľko tipov, ktoré vás spoločne zabavia a naladia na vianočný čas. Viac...


Kto sa hrá, nehnevá

23.11.2018

„Môžeme sa zahrať hru?“ Ako často počúvate túto otázku na hodinách angličtiny? A ako často na ňu odpovedáte kladne? Pokiaľ je hra dobre vybraná a žiaci sa pri nej nielen bavia, ale zároveň sa aj niečo učia, alebo opakujú prebranú látku, nie je dôvod sa hrám vo výučbe brániť. Viac...


Mäkké zručnosti na hodinách obchodnej angličtiny

23.10.2018

Pokiaľ ste niekedy učili kurzy Business English, určite budete súhlasiť s tým, že študenti týchto kurzov sú neustále veľmi zaneprázdnení. Lekcie často začínajú neskôr, alebo sú skôr ukončené, alebo dokonca zrušené na poslednú chvíľu, pretože pracovné povinnosti dostanú prednosť pred lekciami angličtiny. Viac...


 

Príprava študentov na skúšky

20.9.2018

V súčasnosti veľa mladých ľudí absolvuje formálne skúšky z anglického jazyka. Zvyčajne je to maturitná skúška alebo medzinárodne uznávané skúšky-Cambridge First, First for Schools a iné. Viac...


 

Nechajte ich ďalej rozprávať

27.8.2018

Všetci učitelia vieme, že akákoľvek snaha o utíšenie študentov v prvom školskom týždni je „mission impossible“. Rozjarení študenti s hlavou plnou prázdninových príbehov a zážitkov bzučia ako včeličky v úli, nie však usilovnosťou ale svojimi ústami. Využite ich úvodné nadšenie, ochotu hovoriť a zdieľať svoje zážitky na hodinách angličtiny. Viac...


 

Zážitkové čítanie

18.06.2018

Školský rok sa opäť blíži ku koncu. Opakovanie, skúšanie aj písomky sú už v poslednej fáze a uzatvárajú sa známky. Možno aj Vás v tomto období často trápi otázka, ako v posledných týždňoch udržať pozornosť žiakov v triede . Môžete využiť priestor pre zábavnú formu výučby, na ktorú nie je v priebehu školského roka čas. Na hodinách angličtiny sa môžu dostať k slovu hry, clil projekty, sledovanie filmov a zjednodušené čítanie. Viac...


 

Mobilný telefón ako pomocník na hodinách anglického jazyka

14.05.2018

Generácia študentov narodených od polovice 90. rokov 20. storočia, nazývaná tiež ako Generácia Z, vyrástla spoločne s internetom a sociálnymi spoločnosťami ako je Facebook alebo Google. Svet, v ktorom by neboli neustále online, je pre nich takmer nepredstaviteľný. Dáva im slobodu, autonómiu a dôležitou súčasťou ich života sú online profily. Viac...


 

Video na hodinách anglického jazyka

20.4.2018

Používanie videa v triede je skvelým spôsobom, ako upútať pozornosť študentov.Existuje nekonečný počet spôsobov, ako ho využiť na vytvorenie motivujúcich a nezabudnuteľných hodín anglického jazyka. Viac...


Ako nacvičiť písanie bez dlhých slohových prác

16.3.2018

Dnešný tip som sa rozhodla venovať aktivitám zameraným na precvičovanie písania, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Po prvé, písanie býva často Popoluškou medzi ostatnými jazykovými zručnosťami a ako súčasť domácich úloh predstavuje nemalé úskalia pre študentov pri jeho tvorbe,aj pre učiteľov pri jeho kontrole. Viac...


Vox-pops v triede alebo hlas študentov

19.2.2018

Premeňte učebňu na hlučnú ulicu. Povoľte uzdu disciplíne a vypočujte si „hlas ľudu“ (vox populi) vo vašich triedach. Pri spomenutom termíne Vox populi si možno väčšina z Vás spomenie na televíznu reláciu  Aj múdry schybí, v ktorom náhodní chodci odpovedali na „zákerné “ otázky (chytáky) a vznikaly pritom často humorné scénky. Viac...


Čo majú spoločné angličtina a Olympijské hry? 

18.1.2018

Čo majú spoločné angličtina a Olympijské hry? Nejde o výhru, ale o účasť! To však nie je jediná paralela medzi športom a cudzími jazykmi. V oboch prípadoch je rozdiel medzi vynikajúcimi, dobrými, či len priemernými výsledkami daný nielen vrodeným nadaním, ale aj motiváciou a časom, ktorý športovec, alebo študent venuje precvičovaniu danej schopnosti. Viac...


Ako zaujať študentov pred vianočnými prázdninami

12.12.2017

Prichádza čas vianočný, a všetci sa už tešíme nielen na najkrajšie sviatky v roku, ale aj na prázdniny s nimi spojené. Všetky deti už premýšľajú, aké darčeky dostanú. Väčšie sú zaneprázdnené myšlienkou, ako potešiť najbližších a zároveň sa tešia na dvojtýždňové ničnerobenie, leňošenie. Viac...


Formatívne hodnotenie (alebo, Učím sa pre seba)

20.11.2017

Jedným z najúčinnejších postupov vedúcich k efektívnemu vzdelávaniu žiakov je formatívne hodnotenie. Učitelia, ktorí ho používajú, neporovnávajú žiakov medzi sebou, ale  sa zameriavajú na dosahovanie učebných cieľov pri každom z nich. Viac...


Sviatky, o ktorých možno neviete

20.10.2017

Vianoce, Veľká noc, a možno aj Halloween-sú sviatky, ktoré oslavujeme každý rok a väčšinou tiež nesmú chýbať na našich hodinách angličtiny. Žiaci si môžu zopakovať špecifickú slovnú zásobu, ktorá by im počas roka pripadala trochu nevhodne. Skúsili ste napríklad v júni vyskúšať žiakov z toho, ako sa povie sob, pančucha alebo cezmína? Viac...


„Icebreakers" pre Ľahší začiatok

18.9. 2017

Začať pracovať so študentmi po prázdninách nie je jednoduché. Väčšina z nich ešte stále žije v „prázdninovom svete“. Aby študenti opustili prvé hodiny anglického jazyka s úsmevom a urobili prvé kroky do reálneho sveta, potrebujete „icebreakers“. V septembrovej časti „Teaching tip“ Vám ponúkame pár nápadov, ako „prelomiť ľad“ na hodinách anglického jazyka. Viac...


Podeľte sa o dovolenkové zážitky

23. 8. 2017

Dva mesiace leňošenia sa pomaly končia, školy otvárajú svoje brány a do lavíc zasadnú rozjarení študenti s hlavami plnými zážitkov a spomienok na letné prázdniny a s veľkou chuťou zdieľať ich, a to nielen na sociálnych sieťach, ale aj v triede so spolužiakmi. Viac...


Leto s angličtinou

19. 6. 2017

Prichádza  čas prázdnin. Určite sa Vy aj študenti tešíte, ako si po celom školskom roku odpočiniete. Vedomosti študentov sa v počas prázdnin citeľné oslabia. Pokiaľ chcete svojich študentov motivovať, aby o získané vedomosti neprišli  ,  skôr naopak, aby si  vedomosti  ešte viac zlepšili, prinášame Vám niekoľko tipov, ako to dosiahnuť. Viac...


Opakovanie nemusí byť nudné

31. 5. 2017

Je začiatok posledného mesiaca v škole. Je to jedno z najnáročnejších období v priebehu školského roka, ako študentov tak aj učiteľov - opakovanie učiva, oprava známok, hodnotenie práce študentov. Tieto činnosti môžu byť veľmi unavujúce. Viac...


Personalizácia? Ako na ňu?

24. 4. 2017

Personalizácia, alebo prepojenie osobného života žiakov či študentov s výučbou angličtiny, je stále častejšie skloňovaný prístup, pokiaľ sa zaujímate o to, ako zlepšiť motiváciu a tým pádom i úspešnosť Vašich študentov v cudzom jazyku. Personalizácia – motivácia – úspešnosť: kto z nás, učiteľov angličtiny, by nechcel prebehnúť týmito tromi métami a splniť si svoj profesionálny sen – mať triedu plnú nadšených a úspešných žiakov, s ktorými bude radosť pracovať? V tomto článku by som Vám rada priblížila, akým spôsobom personalizácia funguje a tiež ukázala niekoľko aktivít, ktoré Vašim študentom umožnia preniesť aspoň časť ich osobného života do jazykovej učebne.


Ako zaujať študentov a ako ich zapojiť do vyučovania?

27. 2. 2017

Zlé správanie študentov nie je vždy o zlých postojoch. Mnohokrát sa študenti správajú zle v triede preto, lebo sa nudia. Potom ich myseľ začne blúdiť a začnú vyrušovať. Tento scenár môže pokračovať ďalej a ďalej až kým nestratíte nad všetkým kontrolu. Čo s tým môžeme urobiť?

Zapojiť študentov do činností je najlepšie riešenie. Keď sú študenti nadšení a motivovaní, potom sa venujú práci v triede. Udržiavanie študentov zapojených do vyučovania nie je vždy jednoduché. Potrebujete pomoc? Je tu niekoľko tipov a nápadov, ktoré vám (možno) pomôžu.


 

Pamäť, Pamäť, Pamäť

26. 1. 2017

Tento tip do výučby by som rada začala citátom Marka Twaina: „Sme tým, čo si pamätáme. Bez pamäti mizneme, prestávame existovať.“ Téma pamäti sa tak nejako automaticky začala častejšie objavovať ako ústredný motív môjho učiteľsko-metodického pôsobenia. Stala sa témou niekoľkých mojich seminárov aj webinárov . Zúčastnila som sa workshopov na túto tému. Predovšetkým je to ale téma, ktorej by sme určite my, učitelia, radi prišli na koreň. Odhalili, ako súčiastky tohto mechanizmu fungujú a ako by sme ho mohli ovládnuť a naštartovať tak, aby pracoval pre čo najväčší prospech našich žiakov a študentov. Nám, učiteľom, by priniesol veľkú radosť a uspokojenie  v podobe jazykovo sebavedomých a šikovných žiakov.


Urobte si „digitálnu prestávku“!

23. 11. 2016

Už sme si zvykli (a niektorí si možno stále ešte  zvykáme), že sa digitálne technológie stali neoddeliteľnou  súčasťou jazykovej výučby od predškolákov až po dospelých. Veľkou výhodou je využívanie princípov  tzv. Blended Learning, keď časť výučbového procesu za učiteľa vykonajú počítače, tablety či mobilné telefóny prostredníctvom online výučbových programov. Elektronické učebné pomôcky a materiály sa už stali skôr štandardom, ktorý študenti berú ako samozrejmú súčasť výučby angličtiny. Skúste ich ale prekvapiť naopak niečím veľmi reálnym, veľmi povedomým a veľmi praktickým! Zmena je život, dajte si tak občas „digitálnu prestávku a skúste do vašich hodín angličtiny pre zmenu priniesť tie najobyčajnejšie 3D predmety každodennej potreby!


Halloween sa blíži – vyskúšajte tento rok menej tradičné aktivity

25.10. 2016

Nebavia  vás už karnevalové besiedky, vyrezávanie oranžových tekvíc  tzv. jack-o'-lanterns, alebo výroba strašidelných masiek? Halloweenské oslavy ponúkajú aj iné aktivity, ktoré môžete využiť  na  vašich hodinách angličtiny a užiť  si tak s vašimi študentkami tematickú zábavu, pri ktorej si rozšíria znalosti o tomto jesennom strašidelnom sviatku. Zapojte do nich vaše malé deti, väčších aj dospelých študentov – v žiadnom veku nie neskoro sa hrať.


Návrat do školských lavíc nemusí byť dráma

17.8.2016

Dni sa začínajú krátiť, vonkajšie teploty klesajú, zo stromov padá prvé lístie a všetci si už uvedomujú, že po dvoch slnečných mesiacoch plných výletov sa blíži nevyhnutný začiatok školského roka. Pripravili sme teda pre Vás niekoľko rád, na čo sa v priebehu septembra zamerať a ako sa so študentmi (znova) naladiť na rovnakú vlnu.


Idiómy: ako ich učiť - malá ochutnávka 

19.7.2016

„Kostlivec v skrini, danajský dar, rozniesť na kopytách…“ Určite viete, čo tieto slovenské výrazy znamenajú. Bohužiaľ, tzv. idiómy nájdeme takmer v každom jazyku. Ide o spojenie niekoľkých  slov, ktoré zdanlivo spoločne nedávajú zmysel. Niekedy môže byť  ťažké si ich aj zapamätať , naučiť sa ich a hlavne ich v bežnom jazyku vedieť aj používať. Pripravili sme pre Vás pár tipov do výučby a navyše vysvetlenie niekoľkých zaujímavých idiómov!


AKO MOTIVOVAŤ ŠTUDENTOV K LETNÉMU OPAKOVANIU ANGLIČTINY? 

21.6.2016

Určite to poznáte. Vy aj študenti ste po celom školskom roku unavení, tešíte sa na prázdniny, ale zároveň máte radosť z toho, koľko práce ste spoločne za posledných desať mesiacov urobili a tešíte sa z pokroku každého jednotlivca v triede.

Po dvoch mesiacoch príjemného voľna je čásť vedomostí samozrejme preč. Skúste študentom ešte pred koncom školského roka odporučiť niekoľko spôsobov, ako si angličtinu opakovať aj počas prázdnin... viac


NIEKOĽKO TIPOV K PRÍPRAVE NA MATURITU

19.5.2016

Obdobie maturít už pomaly končí... To ale znamená, že maturity 2017 sa začínajú nebezpečne blížiť! Prečítajte si niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu pripraviť budúcich maturantov na skúšku z anglického jazyka!

Príprava študentov na maturitnú skúšku nie je pre učiteľov jednoduchá úloha. Poznáte to - máte pred sebou triedu dvadsať až tridsať mladých ľudí s rôznymi znalosťami, rozdielnou obratnosťou v jednotlivých jazykových zručnostiach a predovšetkým s úplne odlišnými snami, očakávaniami a motiváciou. Každá z týchto individualít je sebavedomá v niečom inom – ako teda docieliť to, aby pre nich maturita nebola strašiakom?...viac

Additional information

Neprehliadnite

×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií